Yrityshankkeilla 20 uutta työpaikkaa

Leader Joutsenten reitin hallitus käsitteli keskiviikkona 11.4. vuoden toisessa kokouksessaan 13 hankehakemusta, joista 11:lle puollettiin rahoitus osana Luova Laakso 2020 -kehittämisstrategian toteuttamista.

Tuori Distilling Company Oy:n perustamistuella käynnistetään tislaamotoiminta Sastamalan Suodenniemellä. Ulkopuolisilla asiantuntijapalveluilla selvitetään kilpailijoista erottuvan, kotimaisesti maustetun tuoteperheen luomista ja markkinoita. Tislaamo on tarkoitus ajaa ylös kevään ja kesän 2018 aikana. Yritykseen syntyy kolme työpaikkaa.

Yhteyshenkilö: Juhani Väisänen, P. 040 579 0329

Partnos Oy:n investointihankkeessa perustetaan Sastamalan Kärppälään Mattilan tilalle vetovoimainen ratsastus- ja maaseutumatkailukeskus. Joutsenten reitin tuki kohdistuu osana laajempaa kokonaisuutta ratsastuskentän rakentamiseen. Maastoratsastusreittien kautta kohde linkittyy myös Ellivuoren alueen matkailulliseen kehittämiseen. Yrityksen matkailuinvestointi synnyttää viisi uutta työpaikkaa kymmenen olemassa olevan lisäksi.

Yhteyshenkilö: Satu Herrainsilta, P. 050 467 6736

Hämeenkyrön Sasissa toimivan Ratsutalli Heidi Mäkisen investointihankkeessa rakennetaan maneesi, joka mahdollistaa ratsastustuntien pitämisen täysipainoisesti ympäri vuoden säätilasta riippumatta. Investoinnilla haetaan 30 prosentin kasvua liikevaihtoon, mikä mahdollistaisi myös yhden uuden osa-aikaisen työpaikan.

Yhteyshenkilö: Heidi Mäkinen, P. 040 529 6997

Punkalaitumen Laitalassa toimiva Myllynkivet Oy investoi pienteurastamon perustamiseen karja- ja lihanjalostustilan yhteyteen. Samalla tehdään lihankäsittelylaitoksen peruskorjaus ja hankitaan koneita ja laitteita. Sukupolvenvaihdostilanteen investoinnilla haetaan liikevaihdon kasvua ja yhtä uutta työpaikkaa kolmen olemassa olevan lisäksi.

Yhteyshenkilö: Asko Männistö, P. 0500 530 921

Metallialalla toimiva Tigger Oy investoi erikoisterästen hitsauskapasiteetin kasvattamiseen Sastamalan Vammalassa. Kasvuyrityksen uudet toimitilat, kone- ja laitehankinnat sekä materiaalihallintajärjestelmä mahdollistavat 65 prosentin liikevaihdon kasvun ja kolme uutta työpaikkaa nykyisten kolmen lisäksi.

Yhteyshenkilö: Lilli Koivula, P. 040 723 9099

Asennuspalveluyritys IE-Asennus Oy investoi oman alumiiniovi- ja ikkunavalmistuksen käynnistämiseen Punkalaitumella. Kone-, ohjelmisto- ja tuotantotilainvestoinnin tavoitteena on tuplata liikevaihto, mikä luo neljä uutta työpaikkaa nykyisten kolmen lisäksi.

Yhteyshenkilö: Piritta Eskola, P. 040 549 2428

Vammalan Moottorikoneistamo Oy investoi uuden kokoonpanotoiminnan aloittamiseen uusissa toimitiloissaan Sastamalan Vammalassa. Kone- ja rakennusinvestoinnilla tähdätään 30 prosentin liikevaihdon kasvuun ja kahteen uuteen työpaikkaan kuuden olemassa olevan lisäksi.

Yhteyshenkilö: Jouni Ristimäki, P. 050 310 1115

Sastamalan Vähähaarassa toimiva Villi Länsi Ky investoi purkubetonin käsittelyyn ja murskaukseen sekä jatkojalostamiseen. Kone- ja laitehankinnan tavoitteena on nostaa liikevaihtoa neljänneksellä ja luoda kaksi uutta työpaikkaa nykyisten kolmen lisäksi.

Yhteyshenkilö: Pasi Vikki, P. 050 533 9306

Yleishyödyllisillä hankkeilla uusia verkostoja ja nuorten työllistämistä    

Hämeenkyrön Yrittäjät ry:n verkostohankkeessa rakennetaan siltoja oppilaitosten, niistä valmistuvien nuorten ja työnantajien välille. Hankkeen tarve on noussut esiin hämeenkyröläisten ammattioppilaitosten ja yrittäjäyhdistyksen välisissä tapaamisissa. Tavoitteena on helpottaa ammattiin valmistuvan nuoren ensimmäisen työpaikan saamista omalta paikkakunnalta. Samalla madalletaan nuorten kynnystä lähteä yrittäjiksi ja tehdään tunnetuksi yrittäjyyden eri muotoja, osuuskunta- ja kevytyrittäjyys mukaan lukien.

Yhteyshenkilö: Ilkka Häkli, P. 0400 732 857

Sastamalassa toimivan Koko Karkku ry:n investointihankkeessa rakennetaan kahvilakioskivaunu kylän ja lähiseudun tapahtumien uudeksi palveluksi ja kylän nuorten työllistämiseksi. Vaunu on jarrullinen perävaunu, jota voi vetää henkilöautolla. Vaunu varustetaan asianmukaisilla kylmäkalusteilla, kaasuliedellä ja WC-tiloilla.

Yhteyshenkilö: Pekka Tuomela, P. 045 249 2980

Mtk-Punkaidun ry:n Vartiolan kevätmessut -hankkeessa juurrutetaan uusi, yhteisöllinen koneurakointitapahtuma Punkalaitumelle. Samalla edistetään koneiden yhteiskäyttöä sekä maatilojen ajankäyttöä ja kannattavuutta. Hankkeella aktivoidaan erityisesti nuoria viljelijöitä, jotka harjoittavat myös koneurakointia.

Yhteyshenkilö: Jukka Uusi-Kouvo, P. 050 565 1987

Nyt puollettujen hankkeiden yhteenlasketut kustannukset ovat 1,1 miljoonaa euroa, josta julkisen tuen osuus on 27 prosenttia. Joutsenten reitin kautta on kaudella 2014-20 käynnistynyt yhteensä 137 hanketta. Rahoituskehyksessä mentiin jo neljän prosentin verran ensi vuoden 2019 puolelle. Pirkanmaan ELY-keskus tekee puollettujen hankkeiden rahoituspäätökset osana Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa. Seuraavan kerran hankehakemuksia käsitellään 5.6., johon kokoukseen tulevien hakemusten jättämisen takaraja on perjantai 25.5. klo 12.

Avointen työnantajien verkostohanke torjuu työvoimapulaa

Noususuhdanne on vaikeuttanut osaavan työvoiman saamista myös maaseudulla. Joillakin aloilla työvoimapula on noussut jo merkittävimmäksi yritysten kasvua rajoittavaksi tekijäksi. Leader Joutsenten reitin omalla, neljän kunnan alueella toimivalla Avointen työnantajien verkostohankkeella pyritään helpottamaan tilannetta. Vuoden pituisen hankkeen projektipäällikkönä aloitti maaliskuussa kokenut yritysneuvoja Maarit Koskinen.

  • Verkostoon on jo ilmoittautuneita, vaikka markkinointi on vasta lähdössä liikkeelle. Tarkoituksena on kokemusvaihdon avulla löytää eri työnantajatahojen vahvuudet ja vetovoimatekijät, ja tuottaa alueellemme useita työntekijämagneetteja, sanoo Koskinen.