Yritykset

Maaseudun yritystukia voi saada yritystoiminnan käynnistämiseen, kehittämiseen ja investointeihin.

Leader rahoitus yrityksille koostuu yritysten investointi- ja kehittämistuista sekä aloittavan yrittäjän tuista, joiden avulla kehitetään maaseudun elinvoimaisuutta sekä luodaan uusia työpaikkoja ja palveluita.

Jos aloitat tai suunnittelet yritystoimintaa, voit saada käynnistämisavustusta:

 • yritystoiminnan kokeiluun
 • osa-aikaiseen yrittäjyyteen
 • päätoimiseen yrittäjyyteen
 • omistajanvaihdoksen suunnitteluun

Yritystoiminnan kehittämiseen voit saada tukea esimerkiksi:

 • liiketoimintaan valmentavan neuvonnan ostamiseen ja muuhun asiantuntija-apuun
 • tuotekehityshankkeisiin
 • markkinoinnin kehittämiseen
 • kansainvälistymisselvitykseen
 • investoinnin toteutettavuustutkimukseen

Aloittavat ja laajentavat yritykset voivat saada investointitukea esimerkiksi:

 • tuotantotilojen hankkimiseen tai rakentamiseen
 • koneiden ja muun käyttöomaisuuden hankintaan
 • aineettomiin investointeihin, kuten ohjelmistojen, patenttien ja valmistusoikeuksien hankintaan

Investoinnilla tulee olla olennaista merkitystä yrityksen perustamiselle, kasvulle tai kehittymiselle.

Joutsenten reitti yritystuet

 

Scroll to Top