Elinkeinojen kehittämishankkeet

Tukea voivat hakea yksityis- tai julkisoikeudellinen yhteisöt tai säätiöt, esimerkiksi kylä- tai kulttuuriyhdistykset, 4H-yhdistykset, ympäristöjärjestöt tai maamiesseurat, kunnat, kuntayhtymät tai oppilaitokset.

Tuettava toiminta

Elinkeinollisella kehittämishankkeella monipuolistetaan maaseudun elinkeinotoimintaa. Kehittämiskohteena voi olla esimerkiksi maaseudun mikroyritysten toimintaympäristö tai yritysten yhteistoiminta. Hankkeen tarkoituksena ei ole hyödyttää yksittäistä yrittäjää vaan toimialaa. Yksittäiselle yrittäjälle tarkoitetut hankkeet rahoitetaan yritystuista.

Hyväksyttävät kustannukset

Tukea voi saada muun muassa työntekijöiden palkkauskuluihin, matkakustannuksiin, asiantuntijoiden palkkioihin, ostopalveluihin, toimistokuluihin, vuokriin ja ohjausryhmän kuluihin.

Tuen määrä

Tuen määrä voi olla toimenpiteestä ja kustannuksista riippuen enintään 90 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista. Laajoissa alueiden välisissä, toimintaryhmien välisissä ja kansainvälisissä hankkeissa sekä toteutettavuusselvityksissä tuen määrä voi olla enintään 100 prosenttia. Tuen määrä voi olla 100 prosenttia myös yleisissä toimiala- ja tuotantosuuntakohtaisissa selvitys-, arviointi- ja kehittämishankkeissa.

Tuen hakeminen

Tukea haetaan Maaseutuviraston vahvistamalla hakulomakkeella nro 2306B. Hakulomakkeita saa internetistä Maaseutuviraston sivuilta, Lomakepalvelusta osoitteesta lomake.mmm.fi ja alueellisista ELY-keskuksista. Hakemukset jätetään ELY-keskuksen maaseutuosastolle tai Leader-toimintaryhmään. Päätöksen tuen myöntämisestä tekee ELY-keskus.