Hanketoteuttajalle

Hankehakemuksesi käsitellään ensin Leader Joutsenten reitin hallituksessa. Sen jälkeen se lähtee vielä saamaan lainvoimaisuuden Pirkkanmaan Elyyn. Virallisen päätöksestä saat ilmoituksen sähhköpostiin, itse päätös on luettavissa Hyrrässä.

Lue huolella hankkeesi tukipäätös sekä sen rahoitusehdot. Siitä löydät tiedon mm. toteutusajasta ja hyväksytyistä kustannuksista (erityisehdot).

Toteuta hanke suunnitelman mukaan, jos ilmenee muutostarpeita, ole siitä yhteydessä Joutsenten reittiin ennen muutosten toteutumista mahdollisten muutoshakemuksen tekos varten.

Maksuhakemus
 

Maksuhakemus tehdään sähköisesti Hyrrässä.

Hankkeelle myönnettyä tukea haetaan toteutuneiden kustannusten perusteella eli tuki maksetaan jälkikäteen.

Liitä hakemukseesi selvitys hankkeen toteutumisesta ajanjaksolta, jolta haet maksua. Hankkeelle tukipäätöksessä hyväksytty kustannusmalli määrittää sen, mitä selvityksiä ja tilinpitoasiakirjoja maksuhakemukseen pitää liittää.

Hanketuen viimeisen erän maksamista on haettava neljän kuukauden kuluessa hankkeen päättymisestä.

Pirkanmaan ELY-keskus käsittelee maksuhakemuksen ja tekee maksatuspäätöksen.

Viestintäohjeet

Kerro hankkeestasi aktiivisesti hankkeen alusta sen loppuun saakka. Hankkeen ajankohtaisista asioista ja tapahtumista voit kertoa esimerkiksi nettisivuilla ja somekanavissa. Voit myös lähettää esimerkiksi lehdistötiedotteita ja juttuvinkkejä toimitukseen tai kysyä voitko toimittaa itse jutun lehteen.

Noudattamalla virallisia tiedotusohjeita varmistat hankkeesi tukikelpoisuuden. Linkki ohjeisiin

    • Kaikissa hankkeen tiedotusmateriaaleissa on käytettävä EU:n osarahoittama-logoa.
    • Tiedotusmateriaalilla tarkoitetaan kaikkea hankkeella rahoitettavaa viestinnällistä sähköistä ja fyysistä materiaalia, kuten verkkosivuja, esitteitä, tiedotteita, mainoksia, lehti-ilmoituksia, julisteita,   messumateriaaleja.
    • Esimerkiksi lehti-ilmoituksessa täytyy käyttää vaadittua logoa, jotta ilmoitus voidaan hyväksyä hankkeen kustannukseksi.

Lisäksi toivomme myös hanketta rahoittavan Leader Joutsenten reitin logon löytyvän viestintämateriaaleista.


Hankerekisteri

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta rahoitettujen kehittämishankkeiden tiedot on julkaistu hankerekisterissä.

Hankkeen alkutiedot saadaan hankerekisteriin Hyrrään tallennetuista julkisista tiedoista. Tiedot rahoitetuista hankkeista ladataan rekisteriin kerran vuorokaudessa Hyrrästä. Jos olet hankkeen vastuuhenkilö, voit täydentää hankerekisterissä näkyviä tietoja ja antaa muille oikeuksia tietojen ylläpitämiseen. Huomioi kuitenkin, että hankerekisteriin lisätyt tai muutetut tiedot eivät päivity Hyrrään. Hankerekisterin hankekortti on hankkeesi pienimuotoinen verkkosivu. 

Ohjeet hankerekisterin tietojen päivittämisestä löydät täältä

Scroll to Top