Työnjako

Toiminnanjohtaja

Toimijoiden aktivointi

 • hankeideoiden jalostaminen
 • hankehakijoiden ja toteuttajien neuvonta
 • hallituksen kokousten esittelijä ja sihteeri
 • tiedottaminen
 • valvoo koko ohjelman toteutumista
 • maksatus-, raportointi- ym. hallintotehtävät

Hankeneuvoja

Hankehakijoiden ja toteuttajien neuvonta

 • toimistosihteerin tehtävät
 • hankeneuvonta

Hallitus

Päättää hyväksyttävistä hankkeista

 • noudattaa jääviys- ja salassapitosääntöjä
 • toteuttaa kolmikantaperiaatetta
 • jäsenet tiedottavat ja edustavat kunnissa
 • jäsenet paikallisia asiantuntijoita
 • osallistuu aktivointiin, hankevalmisteluun ja hanketyöhön