Toimintastrategia

  • aktivoida kenttä heti alusta lähtien
  • hyödyntää uusinta informaatiotekniikkaa ja innovatiivisia toimintamalleja
  • joustava ja verkostomainen toimintatapa
  • sitoa kolme seutukuntaa toimivaksi kokonaisuudeksi ja hyödyntää eri seutukuntien osaamista
  • päätöksenteko tapahtuu lähellä toimintaa ja tiedonkulku on sujuvaa
  • toiminta on avointa kaikille toiminta-alueen toimijoille