Valintakriteerit

Kehittämisohjelman hankkeiden valinnassa noudatetaan jo kaudella 2007-13 käytössä ollutta kriteeristöä ja pisteytystä. Päivitetyt, kaikille hanketyypeille samat valintakriteerit ovat:

1. Yhteensopivuus kehittämisohjelman strategioiden ja läpileikkaavien teemojen kanssa
2. Aitoon ruohonjuuritason tarpeeseen perustuminen
3. Innovatiivisuus ja uusien toimintatapojen etsiminen
4. Pysyvien vaikutusten luominen
5. Uusien työpaikkojen synnyttäminen
6. Toiminnan kannattavuuden lisääminen
7. Riittävä omarahoitus ja henkilöresurssit
8. Realistinen panos-tuotos -suhde
9. Tasa-arvon edistäminen
10. Kestävän kehityksen edistäminen

Hallituksen kokouksen pisteytyksessä hanke voi saada nollasta kahteen pistettä kutakin valintakriteeriä kohti. Kaksi pistettä tarkoittaa, että hanke toteuttaa kriteeriä hyvin. Yhden pisteen saa, jos hanke toteuttaa kriteeriä jonkin verran. Nolla pistettä on tuomiona silloin, kun hanke ei toteuta kriteeriä lainkaan. Poikkeuksen muodostavat ns. pakolliset valintakriteerit (1. = 2/4p, 7. = 1/2p, 8. = 1/2p). Yhteenlaskettuna hankkeen arviointipisteet voivat siis vaihdella 0:sta 22:een. Puollettavien hankkeiden on saavutettava vähintään 16 pisteen taso.