Luova Laakso 2020

Lataa Luova Laakso 2020 -kehittämisohjelma (4,8 Mt)

Huittisten, Hämeenkyrön, Punkalaitumen ja Sastamalan alueilla toimivan Joutsenten reitti ry:n uusi kehittämisohjelma Luova Laakso 2020 tähtää uusien työpaikkojen ja palveluiden luomiseen kahdeksalla painopistealueella. 70 prosenttia ohjelman varoista on suunnattu yrittäjyyden painopisteille: palveluyrittäjyyden, teollisen yrittäjyyden, maa- ja metsätalouden, uusiutuvan energian ja matkailun kehittämiseen. Muita painopisteitä ovat kylätoiminta, nuorten hyvinvointi ja kulttuurituotanto. Ohjelmakauden 2007-13 tuloksiin peilaten ohjelman tavoitteena on tukea 240 työpaikan, 105 yrityksen ja 260 palvelun tai tuotteen syntymistä. Ohjelman suunniteltu kokonaisrahoitus on 10,5 miljoonaa euroa, josta yksityisen rahan osuus on 35 prosenttia.

Luova Laakso 2020 -ohjelma esittelee 24 kehittämisstrategiaa tavoitteisiin pääsemiseksi. Suurin muutos edelliseen ohjelmakauteen nähden on yrittäjyyden pilkkominen toimialakohtaisiin osiin ja uusiutuvan energiatuotannon nostaminen omaksi painopisteekseen.

Strategioiden laadinnasta vastasivat kunkin painopisteen paikallisista asiantuntijoista kootut työryhmät. Palvelualan yrittäjät haluavat lisätä keskinäistä yhteistyötään, kannattavuuttaan ja yritysmentorointia. Teolliset yrittäjät tähtäävät kasvuun, sukupolvenvaihdoksiin ja tuotekehitykseen. Maatalousyrittäjät vannovat luomu- ja lähiruokatuotannon ja -kysynnän edistämisen nimiin. Uusiutuvaa energiatuotantoa tullaan tukemaan hajautetuilla ratkaisuilla metsäenergiassa, biokaasussa sekä tuuli- ja aurinkovoimassa. Matkailutoimijat edistävät teemamatkailua, myyntiä ja markkinointia. Kylätoimijat kehittävät kylien infrastruktuuria ja nuorisotoimijat harrastusmahdollisuuksia. Kulttuurituotannossa rikotaan rajoja ja etsitään kilpailuyhteiskunnan onnellisuuden avaimia.

Kehittämisohjelmaa toteutetaan hankkeiden kautta. Kaikkien painopisteiden mukaisilla hankkeilla tulee olemaan avoin, jatkuva haku. Toimihenkilöt, joita ovat hankeneuvoja ja toiminnanjohtaja, huolehtivat hakijoiden aktivoinnista, hankeideoiden jalostamisesta sähköisiksi hankehakemuksiksi sekä toteuttajien neuvonnasta. Hallitus kokoontuu käsittelemään hankehakemuksia toiminnanjohtajan esittelystä noin kahden kuukauden välein.
Kahdeksan painopistealueen lisäksi kehittämisohjelman läpikäyviä teemoja ovat kansainvälisyys, avoin tiedottaminen, lähidemokratian edistäminen, verkostoituminen, kestävä kehitys ja tasa-arvo. Kansainvälisyyttä toteutetaan sekä kehittämishankkeiden ja yritystukien että toimintaryhmän oman toiminnan tasoilla. Toimintaryhmän tasolla tavoitteena on hyödyllisten kontaktien löytäminen eri toimijoiden tarpeisiin ja samalla toimialueen kansainvälistäminen.

Kehittämisohjelman nimi ”Luova Laakso” viittaa Kokemäenjokilaaksoon, joka halkoo toimialuetta 90 kilometrin matkalta. Vesistö on aina ollut tärkein alueen luovuuden suonista. Sen lisäksi luovat, innostavat ihmiset vetävät toisiaan puoleensa – ja Luovaa Laaksoa kehittämään.