Historia

Joutsenten reitti ry. syntyi toimialueelleen kolmen eri seutukunnan toimijoiden aktiivisuudella. Monitahoisissa keskusteluissa löydettiin jälleen uusia yhteisiä mahdollisuuksia ja tarpeita alueella, jossa jo ennestäänkin on tehty yhteistyötä. Erilaiset hallinnolliset rajaukset ovat vuosien saatossa välillä erottaneet ja yhdistäneet toiminta-alueen kuntia Satakunnassa ja Pirkanmaalla. Nyt, toimintaryhmätyön ollessa mahdollista yli maakuntarajojen, perustettiin Joutsenten reitti ry. vuonna 1999 yhdistämään Huittisten, Vammalan ja Hämeenkyrön seutukuntia. Alue käsittää 8 kuntaa ja noin 50 000 asukasta.

Joutsenten reitti ry. on alusta lähtien toiminut yhteissuunnitteluperiaatteella. Tavoitteena on ollut saada kentän toimijat laajasti osallistumaan ohjelmatyön eri vaiheisiin. Joutsenten reitin hallitus on ollut ohjelmatyöprosessia ohjaava elin, joka on välillä vetänyt yhteen kentältä tulleita ideoita hankkeisiin. Väliyhteenvedot on annettu kentän toimijoiden pohdittavaksi ja näiden kenttäkierrosten jälkeen hallitus on muotoillut lopullisen ohjelman. Yhteissuunnittelu on varmistanut kentän toimijoiden sitoutumisen Joutsenten reitin ohjelman toteuttamiseen.

Teknisenä apuna ohjelmatyössä ovat olleet seudulliset aktivaattorit ja ohjelman kokoajat. Aktivaattorit, Aki Mikkola, Ritva Kääntä ja Anita Leppälahti, järjestivät kokouksia seutukunnittain ja kokosivat kentän näkemyksiä ja ehdotuksia ohjelmaan. Ensimmäisen ohjelmaversion kokosi Äetsän kylähankkeen vetäjä Ritva Kääntä ja lopullisen version yhteisövalmentaja Eija Lahtinen. Kartat ohjelmaan teki hallituksen jäsen Seppo Suoniemi. Lisäksi Tampereen yliopiston hallintotieteen laitoksen tutkijat Timo Aarrevaara, Lasse Oulasvirta ja Jaana Haatainen ovat opastaneet hallitusta ohjelma- ja hanketyön arviointiasioissa. Merkittävää käynnistämisapua antoivat Pirkanmaan liiton Ruohonjuurihankkeen vetäjä Arto Uusitalo ja Satakuntaliiton kyläasiamies Eija Kannisto.

Toiminta-alueen kunnat ovat suhtautuneet kannustavasti toimintaryhmätyöskentelyn käynnistämiseen antamalla taloudellista tukea, mikä on ollut tarpeen lehti-ilmoitusten, tiedotteiden, postitusten ja monistusten hoitamisessa. Lisäksi Ruohonjuurihanke auttoi taloudellisesti ohjelmatyön kustannusten hoitamisessa ja erittäin hyvänä apuna oli Ruohonjuurihankkeen toimittama Pirkanmaan toimintaryhmien yhteinen esite, jolla on voitu tiedottaa toimintaryhmätyöskentelystä ja Joutsenten reitistä.

Joutsenten reitti ry:n kehittämissuunnitelman teemana on parempi elämän laatu. Teeman tavoite saavutetaan muutoksenhallinnalla ja toiminta-areenoilla. Toiminta-areenat ovat erilaisia yhdistyksiä, mm. kyläyhdistyksiä, joissa toimimalla ihmiset voivat vaikuttaa oman asuinympäristönsä ja seutunsa asioihin.

Joutsenten reitti ry:n jäsenistö ja hankkeiden toteuttajat on sidottu organisaatioon aktiivisina toimijoina. Hyvä hankevetäjä on kiinnostunut kaikista alueen hankkeista ja hyvä idea elää pitkälle tulevaisuuteen vielä hankerahoituksen päätyttyäkin.Ohjelmatyön aikana on yritetty löytää uusi tapa organisoida ruohonjuurilähtöistä toimintaa. Organisaatiossa painottuu jäsenistön, hanketoteuttajien, hallituksen jäsenten ja muiden toimijoiden synnyttämät verkostot ja toinen toisiltaan oppiminen. Paikallista kehittämistyötä ymmärtävä toiminnanjohtaja ja yhdistyksen hallitus ovat tärkeä osa organisaatiota, mutta pelkästään heidän aktiivisuuden varassa ei uutta toimintakulttuuria ja hyviä hanketuloksia saavuteta.