Yhdeksän uutta hanketta siivilleen

Joutsenten reitti ry:n hallitus käsitteli keskiviikkona 23.6. 11 uutta hankehakemusta, joista yhdeksän rahoitusta päätettiin puoltaa ja yhden hylätä. Yksi hakemus siirrettiin Satakunnan ELY-keskuksen käsiteltäväksi.
 
Sastamalan Seudun Yrityspalvelu Oy:n Onnistunut omistajanvaihdos Sastamalan seudulla -hankkeessa jatketaan syksyllä 2008 käynnistynyttä työtä yritysten omistajanvaihdosten ja työpaikkojen turvaamiseksi. Lähes puolella hankkeen läpikäymistä ikääntyvistä yrittäjistä ei ole tiedossa jatkajaa työlleen. 105 yrityksen joukosta hankkeella on voitu tukea 19 omistajanvaihdosta. Ostajia ja myyjiä on tuotu yhteen mm. nettiomistajanvaihdospankin avulla. Erityistoimenpiteinä on selvitetty luopujan suunnitelmia, jatkajan hakua, yhtiömuodon tarkistamista, yrityksen myyntikuntoon saattamista, arvonmäärityksiä, tilinpäätöksiä, lainsäädäntöä, verotusta, rahoituskanavia ja muutosilmoituksia. Kaksi vuotta kestävän hankkeen jatkovaiheen tavoitteena on mm. luoda omistajanvaihdosten mentori-palvelu, vakiinnuttaa nettiomistajanvaihdospankki pysyväksi palveluksi sekä käydä läpi satakunta uutta yritystä, joissa omistajanvaihdos on ajankohtainen. Hankkeen kohdealueena on koko Joutsenten reitin toimialue: Huittinen, Hämeenkyrö, Punkalaidun ja Sastamala.
YHTEYSHENKILÖ: Pirjo Hälli, P. 040 775 4143
 
Metsänhoitoyhdistys Kyrösjärvi ry:n Energiapuu kestävästi hyötykäyttöön -hankkeessa lisätään metsänomistajien tietoisuutta omista energiapuun hakkuumahdollisuuksista tilakohtaisen neuvonnan avulla. Hankkeen tavoitteena on kolminkertaistaa markkinoille tulevan energiapuun määrä 300 000 kuutiometriin ja lisätä koko toimitusketjun osaamista energiapuun kaupassa, korjuussa sekä toimituksissa laitoksille. Onnistuessaan hanke synnyttää 55 uutta työpaikkaa yhdeksän kunnan alueella. Joutsenten reitiltä hankkeessa ovat mukana Hämeenkyrö ja Sastamala. Seitsemän muun pirkanmaalaisen kunnan osalta hankkeen käynnistyminen edellyttää vielä kolmen Leader-ryhmän lausuntoa.
YHTEYSHENKILÖ: Matti Sojakka, P. 0400 739 602
 
Vammalan-Huittisten seudun mielenterveysseura ry:n hankkeessa selvitetään sosiaali- ja terveysalan vapaaehtoistyön kysyntä ja tarjonta Joutsenten reitin toimialueella. Tavallisesti järjestöjen tekemällä vapaaehtoistyöllä on merkittävä ennaltaehkäisevä vaikutus, joka täydentää julkisen sektorin palveluaukkoja. Esimerkiksi lapsiperheille järjestetään varamummu- ja varapappatoimintaa, vanhuksille ulkoilutusapua ja keskusteluseuraa sekä mielenterveyskuntoutujille tukihenkilöitä ja ystävävierailuja. Toimialueella tehtävästä vapaaehtoistyöstä, sen laajuudesta ja laadusta ei ole käytettävissä koottua tietoa. Myöskään vapaaehtoistyön kysynnän laajuudesta ja kohtaamisesta ei ole käytettävissä tietoja. Valtuustoaloitteena esitetyn selvitystyön pohjalta luodaan vapaaehtoistoiminnan koordinaatiojärjestelmä: toimijoiden rekisteri, koulutus ja ohjaus sekä vapaaehtoistyön välitys.
YHTEYSHENKILÖ: Eeva Suonpää, P. 0500 833 330
 
Ahlman-instituutin Lammastalouden täydennyskoulutus -hankkeessa kehitetään lammastalouden kilpailukykyä ja lisätään lammastuottajien liiketoimintaosaamista. Lammastaloudella on paljon kasvupotentiaalia Pirkanmaalla. Kohderyhmänä ovat erityisesti lammastaloutta harkitsevat maatalouden tuottajat sekä lammastaloutta jo osatoimisena toteuttavat tuottajat. Koulutuksessa on 12 lähiopetuspäivää, joista yksi käytetään opintoretkeen. Koulutukseen otetaan vähintään 20 opiskelijaa. Joutsenten reitti ry ja Tampereen seudulla toimiva Kantri ry rahoittavat hankkeen puoliksi.
YHTEYSHENKILÖ: Anna Kortekangas, P. 043 824 0533
 
Hämeenkyrön Mahnalan maamiesseura ry:n Miharin rantavirkistysalue -hankkeessa kunnostetaan ja kehitetään Maisematien Miharin uimaranta-aluetta koko kylää ja matkailijoita silmällä pitäen. Ranta-alueen hallinta on toukokuussa siirtynyt kunnalta seuralle vuokrasopimuksen nojalla. Rannalle ostetaan hirsirakenteinen infokioski, joka palvelee kylän nuoria työllistävänä kesäkioskina ja talvisin Mahnalan tanssilavan laskettelumäessä talvitapahtumien tukena. Infokioski varustetaan äänentoistolaittein, joita tarvitaan myös tanssilavalla ja Mahnalan Ympäristökoulun tapahtumissa. Ranta-alueen autopaikoitusta parannetaan maankaivuulla ja pintamurskeen levityksellä.
YHTEYSHENKILÖ: Veera Ritola, P. 0400 804 327
 
Huittisten Huhtamon maamiesseura ry:n investointihankkeessa rakennetaan konesuoja seuran jäsenten yhteiskäyttöön. Olemassaoleva katos on jäänyt liian pieneksi.
YHTEYSHENKILÖ: Ilkka Riuttamäki, P. 0440 613 090
 
Lounaskahvila Signe Ky:n käynnistämistukihankkeella tuetaan vanhoja perinteitä ja yhteisöllisyyttä korostavan lounaskahvilatoiminnan käynnistämistä Mouhijärven Uotsolassa, hoivapalveluyritys Iltalakodin läheisyydessä. Yrityksen tavoitteena on tarjota maaseutumiljöössä kaikenikäisille asiakkaille kulturelli ja tunnelmallinen paikka, jossa voi ravita itseään sekä ruumiillisesti että henkisesti. Kahvilan tavoitteena on työllistää 2,5 henkeä.
YHTEYSHENKILÖ: Iida Salminen, P. 040 593 0047
 
Vammalassa toimiva Kivat Pihat Jaana Liemola Tmi tähtää investoinhankkeellaan toiminnan laajentamiseen. Neljä vuotta toiminut viherrakennusalan yritys pyrkii kone- ja laiteinvestoinnillaan tuplaamaan liikevaihtonsa ja luomaan yhden uuden työpaikan. Yrityksen investointihankkeen tukiprosentti on 20.
YHTEYSHENKILÖ: Jussi Liemola, P. 0400 735 740
 
Harry Rastas Tmi:n perustamisinvestointi synnyttää uuden kiinteistönhoitoalan yrityksen Mouhijärvelle. Yrityksen palveluita ovat mm. nurmikoiden leikkuu, puiden kaadot, lumien luonnit ja remonttityöt.
YHTEYSHENKILÖ: Harry Rastas, P. 044 545 5915
 
Nyt puollettujen hankkeiden yhteenlasketut kustannukset ovat 293 000 euroa, josta tuen osuus on 60 prosenttia. Ohjelmakauden hankkeiden lukumäärä nousi sataan. Vuosien 2007-11 rahoituksesta on puollettuna 79 prosenttia. Hallitus käsittelee hankehakemuksia seuraavan kerran 9.9. Hakemusten viimeinen jättöpäivä Joutsenten reitille on 30.8.
 
 
Hämeenkyrön ja Sastamalan maaseutualueet kasvussa
 
Pirkanmaan liiton ruutupohjaisen (1km x 1km) väestöaineiston mukaan sekä Hämeenkyrön että Sastamalan maaseutualueet ovat 2000-luvulla kasvaneet keskusta-alueita nopeammin. Aineisto on vertailukelpoisin Hämeenkyrössä, jossa tiheästi asuttujen (yli 100 hlöä/km2) ruutujen määrä on säilynyt koko vertailujakson samana (13 kpl). 1980-luvulla harvaan asutun alueen väkiluku vielä laski Hämeenkyrössäkin mutta kääntyi kasvuun jo 1990-luvulla (+3%). 2000-luvulla Hämeenkyrön maaseutu (+9%) on lisännyt väestöään keskusta-alueita (+4%) nopeammin. Hämeenkyrön väestöstä 54 % asuu tiheästi asutuissa ruuduissa ja 46 % harvaan asutuissa ruuduissa.
 
Sastamalassa maaseutualueiden väkimäärä kääntyi kasvuun vasta 2000-luvulla. Osan muutoksesta selittää väetön väheneminen tiheästi asutuissa ruuduissa, jolloin ruutujen luokitus on muuttunut vertailujakson aikana. Sastamalan alueella oli tiheästi asuttuja ruutuja enimmillään vuonna 1990, 39kpl. Vuonna 2008 tiheiden ruutujen määrä oli 34. Sastamalan maaseudun väkiluku on 2000-luvun aikana kasvanut prosentilla ja keskustojen vähentynyt 12 %. Sastamalalaisista 56 % asuu tiheästi asutuissa ruuduissa ja 44 % harvaan asutuissa ruuduissa.
 
Vertailussa käytetty raja-arvo 100 hlöä/km2 on kansainvälisesti verrattuna alhainen, esimerkiksi OECD määrittelee maaseutumaisiksi alle 150 hlöä/km2 alueet. Joutsenten reitti tilaa vastaavat väestökehitystiedot uuden ohjelmakauden valmistelua varten myös Huittisten ja Punkalaitumen osalta.