Vuoden hanke: Energiapuun kestävä hyötykäyttö

Metsänhoitoyhdistys Pirkanmaa ry:n kehittämishanke Energiapuu kestävästi hyötykäyttöön palkittiin Leader Joutsenten reitin Vuoden hankkeena. Kehittämisyhdistyksen hallitus totesi valintaperusteluissaan hankkeen varsin vaikuttavaksi.

Petri, Matti ja Jani
Leader Joutsenten reitin toiminnanjohtaja Petri Rinne, toiminnanjohtaja Matti Sojakka Mhy Pirkanmaa ry:stä ja Leader Joutsenten reitin hallituksen puheenjohtaja Jani Hanhijärvi onnellisissa palkintotunnelmissa Huittisten Rutavassa MS Hukan uudella majalla.

Metsänhoitoyhdistys Pirkanmaa ry:n kehittämishanke Energiapuu kestävästi hyötykäyttöön palkittiin Leader Joutsenten reitin Vuoden hankkeena tiistai-iltana Huittisten Rutavassa.

Joutsenten reitin hallitus totesi valintaperusteluissaan Energiapuu-hankkeen varsin vaikuttavaksi.

– Neuvontahanke metsänomistajille triplasi Mhy Pirkanmaan energiapuutoimitukset yli 125 000 kuutiometriin ja tuotti toimitusketjuun metsästä laitokselle 43 uutta työpaikkaa. Hankkeessa tehtiin innovatiivisia kokeiluja, mm. hakerekan päälleajon kestävä ”miljoonan euron” hakeauma Nokialle Tampereen ohitustien varteen.

Tampereen Naistenlahden voimalaitos oli kehitystyössä mukana ja pystyi hakkeella korvaamaan huomattavia määriä tuontipolttoaineita.

Energiapuun laatu ja määrä kasvuun

Rangan peitteleminen
Esimerkki oikeaoppisesta karsitun rangan peittelystä. Kuvassa näkyy aluspuut sekä kasan puoliväliin sijoitettava välipuu.

Energiapuutoiminta kasvoi hankeaikana systemaattisesti koko Pirkanmaan alueella. Toiminnan kehittyminen ja ammattimaistuminen lisäsi myös energiapuuketjun työllistämisvaikutusta. Työpaikat hankintaketjussa levittäytyivät kiitettävästi ympäri maakunnan.

– Hankkeen toteutuksen kannalta oli tärkeää, että Tampereen seudulla oli vahvaa investointihalua biopohjaisiin polttoaineisiin. Tämä on taannut tasaisen metsähakkeen käytön myös viime vuosina, jolloin kivihiili on vallannut asemiaan takaisin osassa Suomea, toteaa 3,5-vuotista hanketta viimeisen vuoden vetänyt Mhy Pirkanmaan metsäasiantuntija Juuso Heikkilä.

Energiapuuneuvonta on lisännyt markkinoille tulevan puun määrää ja laatua isäntien omaksuessa oikeaoppisia työ- ja varastointimenetelmiä. Energiapuun lisääntyvää käyttöä ei kuitenkaan pystytä kattamaan karsimattomalla rangalla, kannoilla ja latvusmassalla, vaan suurin osa lisäyksestä tulee karsitusta energiarangasta ja kuitupuusta.

– Karsitun rangan käytön lisääntyessä tulee entistä enemmän kiinnittää huomiota raaka-aineen kuivumiseen. Toimivimmaksi keinoksi on huomattu puutavaran peittäminen.

Toinen tärkeä kehittämiskohde on terminaalien sijainnin määrittäminen ja lupamenettelyt.

– Tampereella kasvavan kaupunkialueen läheisyydestä on erittäin hankala löytää hyviltä paikoilta tarpeeksi laajoja terminaalialueita. Yhteistyötä kaupunkien ja voimalaitosten kanssa tulee tiivistää ymmärryksen lisäämiseksi sille, mitä laajamittainen energiapuun toimittaminen vaatii logistiikkaketjulta tarvittavan toimitusvarmuuden ylläpitämiseksi, Heikkilä huomauttaa.

Energiapuutoiminta on vielä suhteellisen nuori osa-alue metsäsektorilla ja sen kehittyminen hankeaikana oli hyvin voimakasta. Kehityksestä povataan yhtä nopeaa myös tulevaisuudessa.

– Energiapuun käyttö tulee Pirkanmaalla kasvamaan voimakkaasti tulevan viiden vuoden sisällä. Tampereen sähkölaitoksen Hervannan voimalaitos aloitti juuri koepoltot ja Nokialle suunnitellaan laitosinvestointia, joka valmistuu ensi vuonna. Nämä investoinnit yhdessä Naistenlahden biokattilan uudistuksen kanssa voivat kaksinkertaistaa Tampereen alueen energiapuunkäytön noin 700 000 kiintokuutiometriin. Uudet investoinnit edellyttävät kuitenkin uudelta hallitukselta järkevää energiapolitiikkaa, sanoo Juuso Heikkilä.

Hänen mielestään vastaavia kehityshankkeita tarvitaan jatkossakin tietotaidon ja hyvien käytäntöjen jalkauttamiseksi kentälle.

– Metsänhoitoyhdistys on koettu hyväksi toimijaksi ja se tullee viemään läpi kehittämishankkeita tulevaisuudessakin. Yhdistyksellä on vahva side alueen metsänomistajiin ja kaupallisiin toimijoihin. Yhdistyksen rooli on neuvonnallinen ja neutraali, mikä tekee siitä helposti lähestyttävän ja uskottavan toimijan.

Alueiden välinen hanke toteutettiin Ikaalisten, Hämeenkyrön, Lempäälän, Sastamalan, Ylöjärven, Tampereen, Nokian, Akaan, Valkeakosken ja Vesilahden kuntien alueella 12/2010-4/2014. Joutsenten reitin lisäksi hanketta tukivat Leader Pohjois-Satakunta, Leader Kantri ja Leader Pirkan Helmi.

Hankkeen ensisijaiset hyödynsaajat olivat alueen metsänomistajat, urakoitsijat, metsurit, metsänhoitoyhdistys sekä muut puunhankintaorganisaatiot.

Lisätietoja:

Leader Joutsenten reitti toiminnanjohtaja Petri Rinne, petri.rinne(a)joutsentenreitti.fi, p. 040 555 3232

Hankevetäjä Juuso Heikkilä, juuso.heikkila(a)mhy.fi, p. 050 340 2744