Varasto

Tänne kokoamme ladattavaksi sekalaista aineistoa Joutsenten reitiltä.

Kultamuna – Joutsenten reitti ry:n 10-vuotisjuhlajulkaisu (PDF-tiedosto, 1,40 Mt)


(15.8.2012) Joutsenten reitillä vieraili kesäkuussa 2012 irlantilaisia tutustumassa bioenergian hyödyntämiseen ja tulevaisuudennäkymiin.
Lue raportti: Bioenergy Study Tour

Koiramäen konstit 2007-2013

Koiramäen konstitKoiramäen Konstit! on Joutsenten reitti ry:n kehittämisohjelma EU-rakennerahastokaudelle 2007-13. Joutsenten reitti ry on yksi maamme 56 paikallisesta maaseudun kehittämisyhdistyksestä tai toimintaryhmästä. Toimialueeseen kuuluu neljä lounaissuomalaista kuntaa Pirkanmaalta ja Satakunnasta: Huittinen, Hämeenkyrö, Punkalaidun ja Sastamala (vanhaa Suodenniemen kuntaa lukuun ottamatta).

Koiramäen Konstit! esittelee toimialueen nykytilan, vision vuodelle 2013 sekä kahdeksaan painopisteeseen jaetut kehittämisstrategiat vision saavuttamiseksi. Joutsenten reitin keskeisimmät vahvuudet
ovat sijainti Lounais-Suomen suurten aluekeskusten – Tampereen ja satamakaupunkien – välissä, luovuutta ruokkiva luonnonvetovoima ja kulttuurinen rikkaus, teolliset keskittymät ja vahva
pienyrittäjyys sekä toimialakohtaiset kehittäjäverkostot.

Vuonna 2013 Joutsenten reitti on visionsa mukaan ”elämänlaadultaan kilpailukykyinen maaseutualue, jonka vetovoima perustuu monipuoliseen elinkeino- ja palvelurakenteeseen, laadukkaaseen asuin- ja työympäristöön, rikkaaseen kulttuuriperintöön ja nykykulttuuriin, kahdensuuntaiseen maaseutu-kaupunkivuorovaikutukseen, suvaitsevaisuuteen ja kansainvälisyyteen sekä luovaan, innostuneeseen itse tekemiseen”.

Kehittämisohjelman painopisteitä ovat työllisyyden edistäminen ja yritysyhteistyö, kylätoiminta, matkailu, kansainvälistyminen, maa- ja metsätalous, kulttuuri, nuorten hyvinvointi ja ympäristönhoito. Kuhunkin painopisteeseen on työryhmätyönä muodostettu viisi tärkeintä kehittämisstrategiaa. Kehittämisstrategioita toteutetaan hankkeilla, joihin on budjetoitu yhteensä 6 552 000 euroa kaudelle 2007-13. Hankkeiden avoin, jatkuva haku käynnistyy vuoden 2007 lopulla. Hankkeita voivat hakea oikeustoimikelpoiset organisaatiot kuten yritykset, yhdistykset, kunnat ja oppilaitokset. Kehittämisstrategioiden yhteydessä on esitelty myös jo toteutettuja tai kuvitteellisia hanke-esimerkkejä helpottamaan strategioiden sisällön mieltämistä.

Käytössä olevat hanketyypit ovat yleinen kehittämishanke, yritysryhmän kehittämishanke, yhteisöllinen
investointihanke sekä yrityksen kehittämishanke. Yrityksen kehittämishanke voi jakaantua käynnistysavustukseen, kehittämisavustukseen tai investointiavustukseen.

Kehittämishankkeille on määritetty sekä määrällisiä että laadullisia tulostavoitteita. Ohjelmalla myötävaikutetaan mm. 75 uuden työpaikan, 10 miljoonan euron kokonaisinvestointien ja sadan uuden
palvelun tai tuotteen syntyyn. Laadullisista tavoitteista tärkein on asukkaiden elämänlaadun parantaminen.

Koiramäen Konstit! -kehittämisohjelma toteuttaa valtakunnan tasolla Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa ja aluetasolla Pirkanmaan ja Satakunnan maaseutuohjelmia.

Lataa Koiramäen konstit -kehittämisohjelma (PDF-tiedosto, 4,18 Mt)