Vahvuudet esiin, työvoimapula kuriin – Joutsenten reitti etsintäkuuluttaa alueen työnantajat

Leader Joutsenten reitti on aloittanut Avointen työnantajien verkosto -hankkeen, jolla etsitään ratkaisuja Sastamalan, Hämeenkyrön, Huittisten ja Punkalaitumen alueen työvoimapulaan. Hankkeen tavoitteena on kokemusvaihdon avulla löytää eri työnantajatahojen vahvuudet ja vahvistaa positiivista työnantajakuvaa osaajien houkuttelemiseksi.

– Työvoimapulaa on useilla aloilla ja alat lisääntyvät koko ajan. Maaseutualueilla osaavan työvoiman saaminen on kaupunkeja haastavampaa, sillä täältä lähdetään töihin kasvukeskuksiin. Työvoiman puute on monelle yritykselle jo kasvun este, sanoo Avoimien työnantajien verkosto -hankkeen projektipäällikkö Maarit Koskinen.

Pirkanmaan ja Satakunnan alueen ammattibarometrien mukaan osaavasta työvoimasta on pulaa muun muassa rakennus-, metalli- ja elintarvikealalla. Yritykset kaipaavat niin kirvesmiehiä, koneistajia, siivoojia kuin myyntiedustajiakin.

Vetoapua haetaan nyt verkostoitumisesta. Hankkeessa luodaan avoin työnantajien verkosto, johon ovat tervetulleita mukaan niin yritykset, julkiset tahot kuin 3. sektorikin. Mukaan verkostoon toivotaan sekä työvoiman saamisessa onnistuneita toimijoita jakamaan kokemuksiaan että työnantajatahoja, joilla on todellisia vaikeuksia työvoiman saamisessa.

– Hankkeen idea on, että pureudumme ongelmiin yhdessä työnantajien itsensä kanssa ja etsimme tekijät, joiden avulla saamme vahvistettua positiivista työnantajakuvaa. Ongelmanratkaisu lähtee toimijoista itsestään. Toki on paljon esimerkiksi yhteiskuntapoliittisia asioita, joihin emme voi vaikuttaa. Voimme kuitenkin kaivaa esiin jokaisen omat vetovoimatekijät, Koskinen sanoo.

– Avoimuudella tarkoitetaan, että ollaan avoimia verkostokumppaneille, ja että osallistuminen lähtee työnantajan itsensä tarpeista.

Työnantajaverkoston kokoaminen aloitetaan paikallisesti Huittisista, Hämeenkyröstä, Sastamalasta ja Punkalaitumelta. Koskinen toivookin nyt runsaasti yhteydenottoja yrityksiltä ja muilta alueen työnantajilta, jotta työ saadaan nopeasti alulle.

– Kunnat ovat kulttuuriltaan ja yrityskannaltaan erilaisia, ensin laitetaan paikalliset verkostot kuntoon ja sitten lähdetään näitä sekoittamaan. Pohdimme konkreettisia toimia, kuten kokoontumisia ja koulutuksia sitten yhdessä verkoston jäsenten kanssa.

Idea tarttui Ruotsista

Idea vuodenmittaiseen hankkeeseen on benchmarkattu Joutsenten reitin yhteistyökumppanialueelta Ruotsin Hallandista. Avointen työnantajien verkosto -hankkeen esikuva on Varbergin kunnan alueella toimiva Öppna Företag– hanke, jossa pyritään löytämään myös pienemmille paikkakunnille osaavaa työvoimaa. Samalla rohkaistaan työnantajia vaihtamaan kokemuksia ja verkottumaan uusien asioiden ympärillä.

– Varbergissa on saatu hyviä tuloksia aikaan. Toivomme tästä hankkeesta uudenlaista lähestymistä työvoimapulaan, erityisesti yritysten tiiviimpää verkottumista. Usein ratkaisut voivat löytyä naapuripajalta, sanoo Eeva Raukko Joutsenten reitiltä.

 

 

Maarit Koskinen