Uusia vesistöhankkeita Joutsenten reitille

Suomen pisimmän puisen riippusillan peruskorjaus, ensimmäinen saunalauttapalvelu Rautaveden-Kuloveden vesistöön, Hämeenkyrön Vanhat Talot -tapahtuman laajeneminen ja digitalisoituminen. Leader Joutsenten reitin hallitus käsitteli tiistaina 14.2. seitsemän uutta hankehakemusta, joista kuuden rahoitusta päätettiin puoltaa.

SASTAMALA

Suomen pisin puinen riippusilta kuntoon
Keikyässä Kokemäenjoen ylittävän Suomen pisimmän puisen riippusillan kokonaispituus on 242 metriä. Silta on nykyisin kevyen liikenteen ja kävelijöiden käytössä. Sillan nykyinen kunto muodostaa turvallisuusriskin, sillä kaiteiden johteet ovat paikoin lahonneet poikki. Lisäksi johteiden vapaat välit ovat suuremmat kuin kevyen liikenteen sillalla sallittu.
– Jotta historiallinen silta säilyy asukkaiden ja matkailijoiden käytössä myös tulevaisuudessa, se vaatii laajan peruskorjauksen. Peruskorjauksen lisäksi sillalle tuodaan ilmoitustaulu ja opastekylttejä, hanketta hallinnoivan Sastamalan kaupungin maaseutujohtaja Katariina Pylsy kertoo.
Vesistöt ja Kokemäenjoki ovat tärkeitä elementtejä Sastamalan seudun matkailussa. Riippusilta ja Kokemäenjoen vesialueet palveluineen, tieverkostoineen ja retkeilyrakenteineen tarjoavat Pylsyn mukaan loistavat puitteet matkailuun, kalastukseen ja retkeilyyn.
Sillan peruskorjauksessa uusitaan poikkipalkit ja kaiteet. Kaiteeseen lisätään suojaverkko. Tuulivaijeria kiristetään, tehdään uusinta- ja paikkausmaalauksia, uusitaan kiinnitysosat ja puukansi, välituen betoni paikataan ja puustoa raivataan sillan ympäriltä.
Lisätietoa: Sastamalan kaupungin maaseutujohtaja Katariina Pylsy, p. 0500 72 77 41, katariina.pylsy@sastamala.fi

Kelluva viihtymiskeskus Rautaveden-Kuloveden vesistöön
Rautaveden-Kuloveden vesistössä nähdään pian historian ensimmäinen saunalauttapalvelu. 12 hengen saunalautta sopii niin kesäpäivän viettoon, synttärijuhliin, työhyvinvointipäiviin tai vaikka polttareihin.
Rakennusalan yrittäjä Kimmo Kuja-Arolla kalastusopaspalveluiden myynti on kasvattanut viime vuosina osuutta yrityksen liikevaihdosta.
– Minulle on syntynyt hyvä kuva vesistömatkailun asiakassegmenteistä ja matkailupalveluiden tarpeesta. Saunalautta eli viihtymiskeskus toimii matkailupalveluna. Tavoitteena on viedä ihmiset luonnon ja vesistön äärelle, josta ammennetaan voimaa arjen jaksamiseen ja tehdään tutuksi kaunista sastamalalaista järvimaisemaa.
Lautan uintisyvyys on sama kuin tavallisella moottoriveneellä, joten se pystyy noutamaan asiakkaita pienistäkin laitureista Vammalan ja Nokian välisellä alueella.
Lisätietoa: Kimmo Kuja-Aro, p. 040 770 0142

Heinijärvi kuntoon
SuLa Heinijärvi ry kartoittaa entisten Suodenniemen ja Lavian kuntien alueella sijaitsevalle Heinijärvelle sopivat kunnostustoimenpiteet sisältäen luonto-, viitasammakko-, kasvillisuus-, linnusto- ja kalastokartoituksen.
– Järvi oli ennen runsaskalainen ja suhteellisen kirkasvetinen, josta pyydettiin muun muassa madetta. Nyt Heinijärvi on nyt matala, rehevöitynyt, lähdepohjainen ja humuspitoinen. Järven umpeen kasvaminen on lisääntynyt viime vuosina, esimerkiksi kalastaminen on ollut hankalaa kasvillisuudesta johtuen, SuLa Heinijärvi ry:n sihteeri Eila Väliheikki valottaa.
Kartoituksen jälkeen on tarkoitus hakea rahoitusta kunnostushankkeelle, jolla kohennetaan Heinijärven tilaa, estetään rehevöitymistä ja umpeen kasvamista sekä parannetaan veden laatua. Kunnostushankkeen tuloksena veden tilavuus lisääntyy, laatu kohenee, keskiveden korkeus vakautuu, kasvillisuus vähentyy ja kalakanta paranee hoitokalastuksen ansiosta.
Heinijärvellä on pinta-alaa 94 hehtaaria ja rantaviivaa 7 kilometriä.
Lisätietoa: SuLa Heinijärvi ry, sihteeri Eila Väliheikki, p. 044 531 4526

HÄMEENKYRÖ

Hämeenkyrön Vanhat Talot
Hämeenkyrön Vanhat Talot -tapahtumaa laajennetaan kaksipäiväiseksi digisisältöineen ja oheistapahtumineen.
Tapahtumaviikonlopun lisäksi jaetaan tietoutta vanhojen rakennusten kulttuurihistoriallisesta merkityksestä, oikeaoppisesta korjaamisesta ja luodaan verkostoja, joissa vanhojen rakennusten omistajat voivat jakaa kokemuksiaan.
– Hankkeessa järjestetään kaksipäiväisen Vanhat Talot – tapahtuman lisäksi luento, koostetaan mobiiliopastettu vanhojen talojen kierros sekä toteutetaan kaksi opastettua bussikierrosta F. E. Sillanpään Talot -teemalla, hanketta hallinnoivan Hämeenkyrön Yrityspalvelut Oy:n toimitusjohtaja Tiina Laakkonen kertoo.
Hämeenkyrössä on paljon vanhoja kulttuurihistoriallisesti merkittäviä rakennuksia. Kaksi kertaa aiemmin järjestetty tapahtuma on ollut hyvin suosittu.
Lisätietoa: Hämeenkyrön Yrityspalvelu Oy, toimitusjohtaja Tiina Laakkonen, p. 050 310 0331, tiina.laakkonen@hameenkyro.fi

Hankintayhteistyö- / verkostoimishanke yrittäjille
Hämeenkyrön Yrittäjät ry kehittävät yrittäjien verkostoitumista ja yhteistyötä hankinta- sekä markkinoinnin osa-alueilla.
– Hankkeen avulla on tarkoitus auttaa yrittäjiä viennin avaamisessa ulkomaille parantamalla muun muassa verkosto- ja mentorointipalveluita hämeenkyröläisille yrittäjille toimialakohtaisesti. Hanke on avoin kaikille Hämeenkyrössä toimiville yrittäjille, Hämeenkyrön Yrittäjien puheenjohtaja Ilkka Häkli sanoo.
Hankkeessa toteutetaan muun muassa toimialakohtaisia verkostoitumisiltoja luentoineen, luento- tai koulutustapahtuma hankintayhteistyöstä, verkostomaiseen toimintatapaan perehdyttämisen sekä markkinaselvitysmatkan ulkomaille.
Lisätietoa: Hämeenkyrön Yrittäjien puheenjohtaja Ilkka Häkli, p. 040 575 8546, edustusliike.hakli@kolumbus.fi

HUITTINEN
Pönttöuunin CE-merkkitestaus
Yrittäjä Jarmo Multanen valmistaa pönttöuuneja. Yrittäjän tavoitteena on hakea tuotteille CE-merkintä standardin EN 15250 mukaan ja tehdä toiminnasta valtakunnallista.
– CE-merkintäoikeuden saaminen pönttöuuneille luo yritykselle paremmat tuotekehitysedellytykset sekä antaa mahdollisuuden kasvattaa toimintaa laajemmaksi, koska merkintä mahdollistaa tuotteen myynnin tarvikepakettina ilman muurausta. Toiminnan kasvattamisen myötä kasvaa luonnollisesti myös henkilöstötarve. Tavoitteena onkin nostaa yrityksen liikevaihtoa ja palkata työntekijä, Jarmo Multanen selventää.
Yrityksen toimialana on ollut pitkään erilaisten tulisijatuotteiden jälleenmyyjänä ja asentajana toimiminen. Kauppa- ja markkinointinimenä käytetään aputoiminimeä Pirkanmaan Peltiuuni.
Lisätietoa: Jarmo Multanen, p. 0400 619 009

Nyt puollettujen hankkeiden hyväksytyt kustannukset ovat yhteensä 266 000 euroa, josta julkisen tuen osuus on 60 prosenttia. Ohjelmakaudella 2014-2020 käynnistettyjen hankkeiden kokonaismäärä nousi 98:an. Pirkanmaan ELY-keskus tekee hankkeiden rahoituspäätökset. Leader Joutsenten reitin kuluvan vuoden rahoituskehyksestä on nyt puollettuna 76 prosenttia. Seuraavan kerran hankehakemuksia käsitellään 12.4., johon kokoukseen tulevien hakemusten jättämisen takaraja on 31.3.2017.