Uusia työpaikkoja yritysinvestoinneilla sekä digi- ja pelikokeiluilla

Nuorten työllistymisvalmiuksia ja yrittäjyystaitoja parannetaan digi- ja pelikokeilujen kautta Huittisissa.

Leader-rahoituksesta on hyötyä myös maatilayrittäjille. Tavanomaista korkeampi investointitukirahoitus mahdollistaa maatilojen jatkojalostuksen ja elintarviketuotannon kehittämisen mm. Punkalaitumella.

Sastamalaan syntyy yritysinvestointien kautta uusia työpaikkoja.

 

Leader Joutsenten reitin hallitus puolsi tiistain 13.2. kokouksessaan rahoitusta neljälle uudelle kehittämishankkeelle osana Luova Laakso 2020 -kehittämisstrategiansa toteuttamista.

 

HUITTINEN

Nuorille uutta työtä digi- ja pelikokeilujen kautta

Satakunnan ammattikorkeakoulun ”The Game” -hankkeen päätarkoituksena on parantaa 15-19 -vuotiaiden nuorten työllistymisvalmiuksia ja yrittäjyystaitoja. Hankkeessa luodaan vuorovaikutusta nuorten, oppilaitosten sekä yritysten välille. Tarkoituksena on, että vuorovaikutuksen kautta syntyy uusia kokeiluja digitaalisuuden ja pelillisyyden kautta, jotka mahdollistavat uusien työpaikkojen ja liikeideoiden syntymisen.

Nuoret oppivat digitaalisuuden eri aiheista, muun muassa robotiikasta, ohjelmoinnista ja pelialasta. Opetus tapahtuu edellä mainittuihin aiheisiin liittyvissä yrityksissä, jolloin saadaan myös nuoret ja aikuiset kohtaamaan ja keskustelemaan.

Nuoret myös saavat lisää tietoa kotiseudun luovista työllistämis- ja kouluttamismahdollisuuksista.

He suunnittelevat digitapahtuman paikkakunnalleen. Parhaat suunnitelmat toteutetaan opiskelijoiden toimesta.

Lisätietoa: Mikko Lehtonen, P. 044 710 6362

 

PUNKALAIDUN

Metsärannan Lihan investoinneilla neljä uutta työpaikkaa

Metsärannan Liha jalostaa omaa porsaanlihaa ja riistaa omiksi tuotteiksi. Valmiita tuotteita myydään tilamyymälän lisäksi vähittäiskaupoissa ja ravintoloissa. Volyymin kasvu edellyttää tilamyymälän laajennusta, pakastekontin hankintaa, ruhokylmiön laajennusta sekä uuden tuotantopanoshallin rakentamista, joihin yritys investoi hankkeessaan. Hanke luo neljä uutta työpaikkaa nykyisten kuuden lisäksi.

Lisätietoa: Arvo Marttila, P. 044 767 5747

 

SASTAMALA

Kolme uutta työpaikkaa Royal Kalusteille

Tuotantohallilaajennuksen hiljattain toteuttanut Royal Kalusteet Oy etsii lisäkasvua tuotantoprosessin tehostamiseen työstökeskusinvestoinnilla. Kymmenen prosentin liikevaihdon kasvu mahdollistaisi kolmen uuden työpaikan syntymisen nykyisten yhdentoista lisäksi. Yritys valmistaa tilauskalusteita lähinnä julkisen sektorin, kuten koulut ja sairaalat, tarpeisiin.

Lisätietoa: Petri Malmström, P. 0400 393 393

 

Ellivuoren aktiviteettitoiminta kehittyy

Vuorisport toimii Ellivuoren aktiviteettikeskuksena tuottaen siellä elämys- ja liikuntapalveluita. Vuorisport kehittää toimintaansa vastaamaan kehittyvän ja kasvavan Ellivuoren alueen palvelutarpeita. Yritys investoi uusien liikuntavälineiden ostoon. Sisätilojen pintaremontilla ja pöytäpeli-investoinnilla (mm. ilmakiekko, pöytäfutis, pelikonsoli, virtuaalilasit) lisätään myös säästä riippumatonta palvelutarjontaa ja mahdollistetaan esim. lasten syntymäpäiväjuhlien järjestäminen yrityksen tiloissa.

Lisätietoa: Pauliina Pälä, P. 050 352 6322

 

Nyt puollettujen hankkeiden yhteenlasketut kustannukset ovat 468 000 euroa, josta julkisen tuen osuus on 35 prosenttia. Rahoituskaudella 2014-20 on nyt käynnistetty yhteensä 127 kehittämishanketta. Kuluvan vuoden 2018 rahoituskiintiöstä on jo puollettuna 74 prosenttia. Pirkanmaan ELY-keskus tekee hankkeiden rahoituspäätökset osana Manner-Suomen maaseutuohjelman toteuttamista. Leader Joutsenten reitti käsittelee hankehakemuksia seuraavan kerran 11.4., johon kokoukseen tulevien hakemusten jättämisen takaraja on perjantai 29.3.

 

 

Cécile Reynaud laskeutuu Joutsenten reitille

 

Leader Joutsenten reitin kansainvälisten harjoittelijoiden sarjaa jatkaa tulevana keväänä ja kesänä maantieteen ja maaseutukehityksen opiskelija Cécile Reynaud Montpellierin yliopistosta Ranskasta. Reynaud hakee oppia erityisesti Leader-tuetuista maahanmuuttajien kotouttamishankkeista. Hänen asemapaikakseen on kaavailtu Karkun evankelista opistoa, jossa on meneillään Kotona Karkussa -kotouttamishanke. Reynaud laskeutuu Joutsenten reitille 7.3.