Uusia matkailu- ja nuorisohankkeita käyntiin Joutsenten reitillä

LEADER Joutsenten reitin hallitus käsitteli eilisessä kokouksessaan Sastamalan Lantulassa yhdeksän hankehakemusta, joista puollettiin kuuden uuden hankkeen rahoitus. Yksi aikaisemmin alueiden välisenä puollettu hakemus hyväksyttiin paikallisena, yksi hakemus jätettiin pöydälle lisäselvityksiä varten ja yksi hakemus hylättiin.

Hämeenkyrön Yrityspalvelu Oy:n Hämeenkyrön matkailun kehittämishankkeessa tehdään mobiili- ja virtuaaliopasteet Hämeenkyrön tunnetuimpiin yleishyödyllisiin matkailukohteisiin (Yltä ja alta –ympäristötaideteos, Sarkkilanjärven lintutorni, Kyröskoski, Mannanmäen näkötorni ja Myllykolun kesäteatteri). Opasteilla helpotetaan omatoimimatkailijoiden tutustumista kohteisiin. Samalla parannetaan matkaoppaiden tietotaitoa kohteista ja parannetaan kohteiden esteetöntä saavutettavuutta.
YHTEYSHENKILÖ: Tiina Laakkonen, P. 050 3100 331

Sastamalan seudun mielenterveysseura ry:n Osallisuus ja tuki -hankkeessa rakennetaan tukimalli niille Joutsenten reitin alueen nuorille, joilla on toistuvia vaikeuksia kiinnittyä koulutukseen, työelämään ja olemassa oleviin julkisiin palveluihin. Suurella joukolla tällä hetkellä palveluiden piiristä putoavista nuorista on neuropsykiatrisia diagnooseja tai piirteitä, joihin tullaan kiinnittämään erityistä huomiota kehitettävässä tukimallissa. Hankkeen taustalla on nuorisotyöttömyyden kasvu Joutsenten reitin kunnissa.
YHTEYSHENKILÖ: Ari Tiensuu, P. 040 582 2152

Alueiden välisessä Pyhäjärviseudun aikuisopiston Yrittäjyysenergiaa-hankkeessa tarjotaan 15-19-vuotiaille nuorille innostava, yrittäjyyteen perehdyttävä ja kannustava tietopaketti Huittisissa ja Säkylässä. Kahdeksasta kokoontumiskerrasta tulevan talven aikana koostuvassa paketissa käsitellään esimerkiksi liiketoimintasuunnitelman tekoa, viestintää ja markkinointia, erilaisia yritysmuotoja, verotusta ja kannattavuutta mm. Satakunnan ammattikorkeakoulun johdolla. Kokoontumisten sisältö ja aikataulut on suunniteltu niin, että hankkeeseen voivat osallistua myös työttömät nuoret.
YHTEYSHENKILÖ: Päivi Åberg, P. 044 5171 023 / Mikko Lehtonen, P. 050 5694 894

Punkalaitumen Metsästysseura ry:n toimintakeskuksen perusparannushankkeessa tehdään keittiö-, sauna-, pesuhuone- ja wc-tilaremontti seuran v. 1982 valmistuneelle majalle. Investoinnin tavoitteena on lisätä ja parantaa majan käytettävyyttä seuran laajan yhteistyöverkoston keskuudessa. Verkoston muodostavat mm. kunnan matkailuyrittäjät, koirayhdistykset, urheiluseurat, seurakunta sekä kunnan koulu- ja vapaa-aikatoimi. Maja on suosittu nuorten juhla-, leiri- ja kurssipaikkana.
YHTEYSHENKILÖ: Markku Takku, P. 0500 478 272

Huittislaisen Vakkilan Pienviljelijäyhdistys ry:n investointihankkeessa parannetaan Mäntyrinteen kylätalon energiatehokkuutta ja peruskorjataan sen lattiarakenteet. Investointi turvaa ja parantaa kylätalon palvelutarjontaa, johon nykyisellään kuuluu mm. kudontapiiri, jumppapiiri ja yhdistyksen oma kerho- ja virkistystoiminta.
YHTEYSHENKILÖ: Paavo Törmälä, P. 044 565 6300

Hämeenkyrön Mahnalassa sijaitsevan Vet-Praxis Oy:n yritystukihankkeessa kunnan ainut pieneläinklinikka investoi ultraäänilaitteeseen. Laite mahdollistaa mm. koirien entistä tarkemman tiineyden toteamisen ja raskaudenaikaisen tarkkailun sekä sisäelintautien diagnosoinnin. Hiljakkoin sukupolvenvaihdoksen tehneen yrityksen tavoitteena on 50 prosentin liikevaihdon kasvu vuoteen 2020 mennessä ja yksi uusi työpaikka kahden nykyisen lisäksi.
YHTEYSHENKILÖ: Sofia Parisalu, P. 0400 854 343

Nyt puollettujen hankkeiden yhteenlasketut kustannukset ovat 204 000 euroa, josta julkisen tuen osuus on 71 prosenttia. LEADER Joutsenten reitin ohjelmakauden 2014-20 hankkeiden kokonaismäärä nousi 60:een. Hankkeisiin on kiinnitetty jo 57 prosenttia vuoden 2016 rahoituskiintiöstä. Pirkanmaan ELY-keskus alkaa tehdä hankkeiden rahoitus- ja maksupäätöksiä ensi vuoden alussa paperisena. Seuraavan kerran hankehakemuksia käsitellään 16.2., johon kokoukseen tulevien hakemusten jättämisen takaraja on 5.2.