Uusia hankkeita tuulivoimaan, aseteollisuuteen ja kylätaloille

LEADER Joutsenten reitin hallitus käsitteli tiistai-illan 20.8. kokouksessaan kuusi uutta hankehakemusta, joista viiden rahoitusta päätettiin puoltaa osana Luova Laakso 2020 -kehittämisstrategian toteuttamista. Yksi hakemus hylättiin.

Sastamalan Suodenniemellä toimiva PT-Wind Oy investoi uuteen tuulimittauslaitteistoon, joka mahdollistaa entistä paremmat mittauspalvelut tuulivoimahankkeiden kehittäjille. Uuden laitteiston etuina ovat kehittynyt tuulen turbulenttisuuden mittaus, mittaustarkkuus ja mittauskohteesta 200 metriin laajentunut mittausalue. Laitteisto mahdollistaa mittausmastoista luopumisen pienten tuulipuistohankkeiden yhteydessä. Yritys hakee laiteinvestoinnilla kasvua, mikä mahdollistaisi yhden uuden työpaikan syntymisen.

YHTEYSHENKILÖ: Pentti Tuori, P. 0500 130 680

Sastamalalainen Ensio Firearms Oy investoi CNC-ohjattuun, 4-akseliseen metallintyöstökeskukseen, joka nopeuttaa valmistusprosessia ja mahdollistaa sellaisia koneistuksia, joita yritys ei ole pystynyt ennen toteuttamaan. Kolme vuotta sitten perustettu yritys valmistaa rata-, metsästys- ja urheiluaseita. Yritys työllistää kaksi henkeä.

YHTEYSHENKILÖ: Riku Hannukainen, P. 050 435 2644

Hämeenkyröläisen Pinsiö-Seuran yleishyödyllisessä investointihankkeessa kunnostetaan yhdistyksen Okslammin rannasta hankkima mökki koko kylän yhteiseksi kokous- ja juhlapaikaksi. Tarve investoinnille tuli kyläkoulun sulkemisen ja myynnin johdosta, jolloin vuokratut kylätalotilat menetettiin. Kunnostustyöt yhdistys tekee lähes kokonaan talkoilla.

YHTEYSHENKILÖ: Tiina Kauppi, P. 050 300 4059

Kaukolan Kyläseura ry Sastamalassa investoi kylätalonsa energiatehokkuuteen vaihtamalla öljylämmityksen maalämpöön. Lisäksi kylätalon eteläseinän ensimmäisen ja toisen kerroksen ikkunat kunnostetaan. Vuonna 1950 kouluksi rakennettu Kaukolan kylätalo edustaa funktionaalista arkkitehtuuria ja on rakennushistoriallisesti arvokas.

YHTEYSHENKILÖ: Olena Sandholm, P. 050 591 8067

Huittisissa toimiva Metsästysseura Ilo ry investoi uusiin teurastus- ja riistankäsittelytiloihin. Satakunnan suurimman metsästysseuran nykyiset teurastustilat eivät enää vastaa nykyajan vaatimuksia. Uudet tilat lisäävät käsittelykapasiteettia ja parantavat hygieniaa, jolloin hirvieläimistä saatava liha voidaan jalostaa ensiluokkaisiksi elintarvikkeiksi. Investointi myös parantaa riistanhoidon kannalta tarpeellisen metsästysharrastuksen toimintaedellytyksiä alueella, jolla on yksi maamme korkeimmista hirvieläintiheyksistä asukasta kohti.

YHTEYSHENKILÖ: Arttu Huhtanen, P. 044 308 0590

Nyt puollettujen hankkeiden yhteenlasketut kustannukset ovat 333 000 euroa, josta julkisen tuen osuus on 31 prosenttia. Joutsenten reitillä on rahoituskaudella 2014-20 käynnistynyt yhteensä 178 kehittämishanketta, joihin on puollettuna jo 21 prosenttia ensi vuodenkin 2020 rahoituskehyksestä. Hankerahoituksen viranomaispäätökset tekee Pirkanmaan ELY-keskus osana Manner-Suomen maaseutuohjelman toteuttamista. Vuoden päästä rahoitushakemusten käsittelyyn tulee noin kahden vuoden tauko, kun paikallisella ja valtakunnallisella tasolla valmistellaan strategioita uutta EU-rahoituskautta 2021-27 varten. Seuraavan kerran Joutsenten reitillä hankehakemuksia käsitellään 29.10., johon kokoukseen tulevien hakemusten jättämisen takaraja on 18.10. klo 12.