Uusia hankkeita matkailusta marssilauluun

Joutsenten reitti ry:n hallitus käsitteli kokouksessaan torstaina 5.2. kahdeksan uutta hankehakemusta. Kuudelle puollettiin rahoitus ja kaksi hylättiin.
 
Huittisten kaupungin tapahtumamatkailun kehittämishankkeessa terävöitetään Huittisten profiilia kokous-, konferenssi- ja tapahtumapalveluiden kaupunkina. Aloitteentekijänä on toiminut matkailuyrittäjien hiljan perustama Huittisten Seudun Matkailu ry, joka kiinnittää huomiota myös keskusta-alueiden viihtyisyyteen sekä jokivarsien ja muiden luontokohteiden kuten Ripovuoren hyödyntämiseen. Hankkeella tiivistetään kaupungin ja matkailuyrittäjien yhteistyötä mm. markkinointiviestinnän ja palveluiden paketoinnin keinoin.
YHTEYSHENKILÖ: Eila Törmä, P. 050 505 3331
 
Sastamalan Autourheilijat ry:n investointihankkeessa lisätään Monakon autourheilukeskuksen ja lähiseudun asukkaiden vuorovaikutusta. Meluvallien korotuksella ja JM-radan varikkokaarteen asfaltoinnilla saadaan radan melu- ja pölyongelmat kuriin. Lisäksi rakennetaan asukkaita, autourheilijoita ja läheisen lintutornin kävijöitä palvelevat lenkkipolku, hirsilaavu ja nuotiopaikka.
YHTEYSHENKILÖ: Risto Seppä, P. 0400 627 112
 
Häijään koulupiirin asukasyhdistys ry:n Meidän kylät -hanke tallentaa Sastamalan Häijään seudun 12 kylän historian keskiajan eräretkistä nykypäivän kauppakeskittymään. Kylähistoriikin tavoitteena on kylien tunnettuuden parantaminen ja paikallisidentiteetin kirkastaminen myös seudun uusille asukkaille. Paikallisten ihmisten tarinoilla on Meidän kylät -kirjassa keskeinen sija. Julkistamistilaisuudeksi on suunniteltu Otamus-tansseja ja Häijään Markkinoita heinäkuussa 2010.
YHTEYSHENKILÖ: Arvo Mäkelä, P. 050 326 3875
 
Pirkan Kylät ry juhlistaa esiselvityshankkeellaan talvisodan ja F.E. Sillanpään Nobel-palkinnon muistoa suunnittelemalla Sillanpään Marssilaulu -laulunäytelmän. Marssilaulu syntyi vahvistamaan kansamme yhtenäisyyttä sodan uhan keskellä. Hanke toteutetaan Hämeenkyrön, Nokian ja Ylöjärven kuorojen yhteistyönä ja sen tavoitteena on kertoa uusin keinoin vuoden 1939 tapahtumista.
YHTEYSHENKILÖ: Kauno Perkiömäki, P. 050 554 2412
 
Yritystuilla uusia työpaikkoja
 
Punkalaitumelaisen Riitta Paavilainen toiminimen investointihankkeessa tehdään kone- ja laitehankinnat jalkahoitolan perustamiseksi. Tavoitteena on palvella myös diabeetikkoja, reumaatikkoja ja muita vaativia asiakasryhmiä. Toiminta on terveyttä ylläpitävää ja sairauksia ennalta ehkäisevää. Tavoitteena on myös synnyttää yksi kokoaikainen työpaikka.
YHTEYSHENKILÖ: Riitta Paavilainen, P. 050 320 4916
 
Huittisissa toimivan Klaus Kaikkonen toiminimen investointihankkeessa hankitaan puuntyöstökoneita puualan pienyrityksen laajentamiseksi. Yrityksen päätuotteita ovat mm. kaiteet ja julkisten tilojen kalusteet. Investoinnin tavoitteena on synnyttää yksi kokoaikainen työpaikka.
YHTEYSHENKILÖ: Klaus Kaikkonen, P. 050 350 1295
 
Nyt puollettujen kuuden hankkeen yhteenlasketut kustannukset ovat 210 000 euroa, josta julkisen tuen osuus on 62 prosenttia. Puoltojen jälkeen Joutsenten reitin vuosien 2007-2009 rahoituskiintiöstä on kiinnitetty 96 prosenttia. Seuraavan kerran hakemuksia käsitellään 16.3.