Uusia hankkeita lastenkulttuuriin, kotouttamiseen, kylätoimintaan ja yritysten toimitilalaajennuksiin

LEADER Joutsenten reitin hallitus käsitteli vuoden viidennessä kokouksessaan tiistaina 11.10. kuusi uutta hankehakemusta. Viiden rahoitusta puollettiin osana Luova Laakso 2020 -kehittämisohjelman toteuttamista ja yksi hakemus jätettiin pöydälle lisäselvityksiä varten.

Sastamalan kaupunki toteuttaa esiselvityshankkeen Tatu ja Patu -elämyskohteen perustamisesta. Sastamalan keskustaan Marttilankadulle on syntynyt matkailullisesti vetovoimainen kirjakeskittymä, jossa jo toimii Mauri Kunnaksen kirjoihin perustuva Herra Hakkaraisen talo ja Suomalaisen kirjan museo Pukstaavi. Tatu ja Patu -elämyskohdetta suunnitellaan saman kadun varrella sijaitsevaan Funkkistaloon yhteistyössä kirjailijapari Aino Havukaisen ja Sami Toivosen kanssa. Hankkeessa kartoitetaan kohteen toimintaedellytykset, valitaan kohteen suunnittelijat sekä tuotetaan rakennus-, piha-, näyttely-, ylläpito- ja markkinointisuunnitelmat.
YHTEYSHENKILÖ: Johanna Kurkikangas, P. 050 366 2902

Huittisten kaupungin Elä ja osallistu Huittisissa -hankkeessa kotoutetaan kuntapaikan saaneita 16-17-vuotiaita maahanmuuttajanuoria osaksi huittislaista arkea. Tavoitteena on löytää nuorille koulutuspolkuja, jotka johtavat työllistymiseen huittislaisissa yrityksissä. Samalla pyritään saamaan työvoimaa sellaisille aloille ja yrityksille, joissa on työvoimapula. Yhteistyössä urheiluseurojen ja muiden yhdistysten kanssa haetaan nuorille kontakteja kantaväestöön yhteisen vapaa-ajantoiminnan kautta.
YHTEYSHENKILÖ: Katariina Koivisto, P. 044 560 4201

Pirkan Kylät ry:n Turvalliset kyläkumppanit -kehittämishankkeessa vahvistetaan pirkanmaalaista kyläasiamiestoimintaa uusin painotuksin. Kylien yhdistysten uusia rooleja haetaan palveluaukkojen täyttämisestä, julkisten palveluiden täydentämisestä, yhteisöllisyyden vahvistamisesta, arjen turvallisuuden lisäämisestä sekä kyläläisten tarpeiden ja osallisuuden välittämisestä. Hankkeen tavoitteena on myös rakentaa uudenlaisia kumppanuuksia kylien yhdistysten, kuntien ja muiden paikallisten toimijoiden kesken.
YHTEYSHENKILÖ: Marja Vehnämaa, P. 040 484 9360

Sastamalan Vammalassa teollisuuden huolto- ja kunnossapitopalveluita tarjoava Satagroup Oy investoi toimitilojensa laajennukseen. Samalla palveluvalikoimaan tulevat hitsauskonehuollot ja -korjaukset, ketjunostinhuollot ja -tarkastukset, sähkömoottoreiden huollot ja korjaukset sekä erilaiset pienkonekorjaukset. Investoinnin tavoitteena on nostaa liikevaihtoa viidenneksellä, jolloin yritykseen syntyisi kolme uutta työpaikkaa nykyisten seitsemän lisäksi.
YHTEYSHENKILÖ: Ari Kiviniemi, P. 0400 123 500

Hämeenkyrössä toimivan Tmi VK-ajoneuvohuollon investointihankkeessa ST1:llä toimiva Veksin varikko muuttaa isompiin tiloihin Häijääntien varteen lähelle 3-tien liikenneympyrää. Samalla aloitetaan uutena palveluna ilmastointilaitehuollot sekä moottoripyörien talvisäilytys ja laajennetaan rengashotellipalvelua. Investoinnilla tähdätään liikevaihdon kasvuun ja kahteen uuteen työpaikkaan nykyisen yhden lisäksi.
YHTEYSHENKILÖ: Veikko Konttinen, P. 0400 929 838

Nyt puollettujen hankkeiden yhteenlasketut kustannukset ovat 235 000 euroa, josta julkisen tuen osuus on 73 prosenttia. LEADER Joutsenten reitin ohjelmakauden 2014-20 hankkeiden kokonaislukumäärä nousi 85:en. Rahoituskehyksessä mennään jo vuoden 2017 puolella, josta on nyt puollettuna 40 prosenttia. Pirkanmaan ELY-keskus tekee hankkeiden rahoituksesta viranomaispäätökset. Seuraavan kerran LEADER Joutsenten reitin hallitus käsittelee hankehakemuksia 1.12., johon kokoukseen tulevien hakemusten jättämisen takaraja on 20.11.