Uusia hankkeita ja Nuoriso-Leader siivilleen Joutsenten reitillä

Leader Joutsenten reitin hallitus käsitteli tiistai-illan kokouksessaan kahdeksan uutta hankehankemusta, joista kaikkien rahoitus puollettiin osana Luova Laakso -kehittämistrategian toteuttamista.

MIELI Mielenterveys Tukitalo ry:n Mielen tasapainoa työpaikoille -hankkeessa vahvistetaan Joutsenten reitin toimialueen työnantajien ja -tekijöiden mielenterveysosaamista työpaikoilla. On arvioitu, että mielenterveyden ongelmat johtavat vuosittain noin 2,5 mil-jardin euron kustannuksiin, kun arvioidaan menetetyn työpanoksen arvoa. Mielenterveydelliset syyt ovat nousseet yleisimmäksi sairauspoissaolojen syyksi. Covid-19 -epidemia on lisännyt työelämään liittyvää epävarmuutta ja psyykkistä kuormaa. Hanke pyrkii osaltaan vaikuttamaan tämän kehityksen kääntämiseen. Työpaikoille ja yrittäjille annetaan hankkeen kautta konkreettisia työkaluja tukea työssäjaksamista ja ennaltaehkäistä työntekijöiden psyykkistä kuormittumista arjessa. Hanke jalkauttaa yrityksiin MIELI ry:n Hyvän mielen työpaikka -merkkiä, joka rohkaisee edistämään mielenterveyttä työpaikoilla ja voi toimia yrityksille brändietuna ja työantajaimagon tukena.

YHTEYSHENKILÖ: Ari Tiensuu, P. 040 5822 152

Sastamalan kaupungin Ellivuori Resortin yritysten yhteistyöhankkeessa lisätään matkailukeskittymän kansainvälistymis- ja digivalmiuksia. Ellivuoren alue on viime vuosina kasvanut ja uudistunut nopeasti. Alueella on aloittanut myös monia uusia yrittäjiä, joiden verkostoitumista hanke tukee. Koronasta huolimatta kehittyvä alue on houkutellut kiitettävästi kotimaisia matkailijavirtoja ja loma-asuntorakentajia. Yhteistyöhankkeen viisi tärkeintä tavoitetta ovat alueen valtakunnallisen vetovoiman ja tunnettuuden lisääminen edelleen, digitaalisen markkinoinnin ja myynnin kehittäminen, kansainvälistymisen edistäminen, vastuullisen ja kestävän matkailun kriteerien tunnistaminen ja kehittäminen bränditekijäksi sekä uusien palveluiden ja uuden yritystoiminnan kehittäminen.

YHTEYSHENKILÖ: Tanja Aarnikuru, P. 040 582 3645

Hämeenkyrön Koillinen Metsästysyhdistys ry:n investointihankkeessa kunnostetaan Äkönmaan ampumarata. Radalle tehdään hulevesisuunnitelman mukaiset toimenpiteet ja rakennetaan luotiloukut.

YHTEYSHENKILÖ: Mika Paloniemi, P. 0400 739 242

Keikyän Kivi Oy:n investointihankkeessa luodaan asiakaslähtöinen verkkokauppa. Uuden digipalvelukokonaisuuden luomisessa aineettomat investoinnit ovat tukikelpoisia kustannuksia. Kasvuinvestointi mahdollistaa 1-3 uuden työpaikan syntymisen.

YHTEYSHENKILÖ: Marita Vierimaa, P. 040 861 5525

Sastamalassa toimivan Padelix Oy:n investointihankkeessa rakennetaan padel-sisäkenttä nopeasti kasvavan lajin tarpeisiin. Kenttä rakennetaan Sastamalan Kallialaan, NH-Koneistus Oy:n omistamaan teollisuuskiinteistöön. Vuonna 2020 toimintansa aloittaneen yrityksen kenttäinvestointien tavoitteena on mahdollistaa päätoiminen liikuntapaikkayrittäjyys.

YHTEYSHENKILÖ: Jani Ala-Erkkilä, P. 044 586 6939

Uusi yritys Hammaslaboratorio Laakkonen Oy investoi Hämeenkyrössä hammasproteesien valmistukseen ja huoltoon. Erikoishammasteknikon vastaanotto avataan ennen kesää Hämeenkyrön keskustaan, entisen Siwan kiinteistöön osoitteessa Kyrönsarventie 6.

YHTEYSHENKILÖ: Rami Laakkonen, P. 040 577 3316

Sastamalassa toimiva Pirkanmaan Alumiinirakenne Oy lisää kapasiteettiaan suurten elementtityömaiden hoitamiseksi investoimalla nostinlaitteeseen. Tällä hetkellä työkohteena on Vaasan satama. Nostotöiden osuus yrityksen toiminnassa on kasvanut, ja oma nostinlaite tehostaa logistiikkaa kun enää ei olla riippuvaisia ulkopuolisista nostinautopalveluista. Kasvuinvestointi mahdollistaa yhden uuden työpaikan syntymisen.

YHTEYSHENKILÖ: Ritva Vormisto, P. 040 7738 460

Takomo Hukkarauta tmi rakentaa uuden sepänpajan Hämeenkyrön Jumesniemeen. Muutaman vuoden toiminut yritys valmistaa monenlaisia myyntituotteita ja tilaustöitä teräksistä valamalla ja kupariseosmetalleista valaen. Uniikkina erikoisuutena valmistetaan myös paikallisten muinaisesinelöytöjen jäljennöksiä. Pajatiloja voidaan käyttää myös käsityökurssien järjestämiseen.
YHTEYSHENKILÖ: Joona Peltoniemi, P. 050 345 3303

Nyt puollettujen hankkeiden yhteenlasketut kustannukset ovat 664 000 euroa, josta julkisen tuen osuus on 50 prosenttia. Luova Laakso -strategiaa toteuttavien hankkeiden lukumäärä nousi 264:ään. Strategiaa on toteutettu vuodesta 2015 ja ns. siirtymäkauden rahoituksella hankepuoltoja voidaan tehdä vielä vuoden 2022 loppuun asti. Kuluvan vuoden 2021 rahoituskehyksestä hankkeisiin on nyt puollettuna 72 prosenttia. Pirkanmaan ELY-keskus tekee hankerahoituksen viranomaispäätökset osana Manner-Suomen maaseutuohjelman toteuttamista. Seuraavan kerran hankehakemuksia käsitellään tiistaina 8.6., johon kokoukseen tulevien hankehakemusten jättämisen takaraja on perjantai 28.5. klo 12.

Nuoriso-Leader aktivoimaan ja puoltamaan nuorten omia hankkeita

Leader Joutsenten reitin hallitus päätti ottaa käyttöön kuntarahoitteisen Nuoriso-Leader-toimintamallin 10-25-vuotiaiden nuorten omien hankkeiden aktivointiin ja valintaan. Nuorten ryhmät voivat hakea 100-800 euron avustuksia yhteisöllisille hankkeilleen Joutsenten reitin verkkosivuille avautuvien ohjeiden ja verkkolomakkeen avulla. Käsittelyajat ovat samat kuin muilla hakemuksilla eli seuraava hakemusten jättämisen takarajapäivä on perjantai 28.5. klo 12.

Huittisten, Hämeenkyrön, Punkalaitumen ja Sastamalan nuorisovaltuustoista on koottu 12-jäseninen Nuoriso-Leader-hankkeiden valintaraati, joka tekee kokouksissaan esitykset Leader Joutsenten reitin hallitukselle nuorten hankehakemusten rahoittamisesta. Nuoriso-Leader-hakemusten laatijaksi ei tarvita yhdistystä vaan myös luonnolliset henkilöt voivat toimia hakijoina nuorten porukoiden, 4H-yritysten tai kevytyritysten puolesta.