Uusi talous- ja vero-opas yhdistyksille

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä (YTR) on julkaissut oppaan, joka neuvoo pienen yhdistyksen arkisissa talous- ja veroasioissa. Oppaan tarkoituksena on helpottaa yhdistystoimintaan osallistuvien taakkaa ja huolta asioiden hoitamisesta lakien mukaisesti.

Yhdistyksen taloudenhoitoon ja verotukseen liittyvät asiat ovat usein monimutkaisia ja aiheuttavat päänvaivaa erityisesti pienissä yhdistyksissä, joissa asiat hoidetaan omin voimin ilman ulkopuolisten asiantuntijoiden apua. Yhdistyksissä ei välttämättä ole riittävästi tietoa asioiden yksityiskohdista, joten ymmärrettävästi vastuu saattaa pelottaa ja ahdistaa. Mitä esimerkiksi yhdistyksen hallituksen jäsenen pitäisi tietää talous- ja veroasioista?

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän Kansalaisjärjestöteemaryhmän kokoama opas ohjaa näihin tärkeisiin asioihin käytännönläheisesti ja kansantajuisesti nostaen esille tärkeimmät asiat.

Oppaan kirjoittaja Paula Pylkkänen toteaa esipuheessa, ettei yhdistystoiminnan tarvitse olla ryppyotsaista ja vakavaa puurtamista, vaan hauskaa, hyödyllistä ja iloista yhdessä tekemistä. Tästä huolimatta talouden suunnittelu, kirjanpito, tilinpäätökset, veroasiat ja työnantajavelvollisuudet tulee yhdistyksissäkin hoitaa lain määräämällä tavalla.

Kirjoittaja Paula Pylkkänen, Maaseudun Sivistysliitto ja Kansalaisjärjestöteemaryhmä järjestävät yhdistyksille myös aiheeseen liittyvää koulutusta.

Paula Pylkkänen: YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata?

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja 1/2009. 122 s.
ISSN 1238-6464
ISBN 978-952-227-145-7 (pdf)

Opas on saatavilla YTR:n verkkosivuilla osoitteessa http://www.maaseutupolitiikka.fi/index.phtml?s=348.