Uusi hankepoikue kuoriutui Joutsenten reitille

Uusi hankepoikue kuoriutui Joutsenten reitille

 

LEADER Joutsenten reitin hallitus käsitteli 11 uutta hankehakemusta ja neljä alueiden välisten hankkeiden lausuntopyyntöä kokouksessaan tiistaina 11.6. Yhteensä 13 hankkeen rahoitusta päätettiin puoltaa osana Luova Laakso 2020 -kehittämisstrategian toteuttamista. Kaksi hakemusta hylättiin.

 

Yrityshankkeissa tähdätään liiketoiminnan kasvattamiseen ja uusiin työpaikkoihin

 

Sastamalan Kaltsilassa toimivan Ab Vanhakylä gård Oy:n investointihankkeessa perustetaan mehustamo Vanhakylän kartanomiljööseen. Tavoitteena on toimia paikallisena mehustamona ja samalla luoda kansainvälisille markkinoille tähtäävä omenatuoremehubrändi. Investoinnin tavoitteena on luoda kolme uutta työpaikkaa.

YHTEYSHENKILÖ: Wilhelm von Nandelstadh, P. 040 7226 111

 

FlowEnergyExperiences Oy:n investointihankkeessa tehostetaan ja kehitetään Huittisten Korvenkylässä sijaitsevan luontomatkailukohteen Rahkamo Resortin toimintaa. Peruskorjaus- ja laiteinvestoinnin tavoitteena on synnyttää yksi kokoaikainen työpaikka.

YHTEYSHENKILÖ: Tero Saarno, P. 044 766 4812

 

Sastamalan Keikyässä toimiva Okay Style Oy:n kokeiluhankkeessa tähdätään hevosaiheisilla laukkutuotteilla Saksan markkinoille. Yrityksen tuotannosta 45% viedään Ruotsiin ja Norjaan. Saksan markkinat koetaan luontevaksi seuraavaksi askeleeksi. Hankkeella tavoitellaan 20 prosentin kasvua liikevaihtoon, mikä mahdollistaisi yhden uuden työpaikan syntymisen.

YHTEYSHENKILÖ: Sami Koivunen, P. 040 525 3854

 

Hämeenkyrön Muotorakenne Oy:n investointihankkeessa hankitaan uutta työstökonekapasiteettia Kyröskoskella toimivaan yritykseen mm. biopolttoainetuotannon asiakkaiden tarpeisiin. Omistajanvaihdostilanteessa investoinnin tavoitteena on kasvattaa yrityksen toiminta tasolle, jolla varmistetaan nykyisen henkilöstön työllisyys ja luodaan mahdollisesti yksi uusi työpaikka.

YHTEYSHENKILÖ: Juha Välimäki, P. 040 506 7276

 

Huittisissa toimiva PP-Pesu Petri Pirttikoski tmi laajentaa autohuolto- ja pesutilojaan niin, että myös isokokoiset paketti- ja matkailuautot saadaan palvelun piiriin. Investoinnilla haetaan kasvua yrityksen liikevaihtoon, mikä mahdollistaisi 1-2 uutta työpaikkaa.

YHTEYSHENKILÖ: Petri Pirttikoski, P. 050 555 7623

 

Yleishyödyllisillä hankkeilla tavoitellaan yhteistä hyvää

 

Hämeenkyrön kunnan yleishyödyllisessä kehittämishankkeessa suunnitellaan Kyröskoskella sijaitsevan, kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Koskilinnan pihapiiriin lasten liikunnallinen liikennepuisto. Puisto suunnitellaan niin, että se yhdistää toiminnoillaan lapset ja aikuiset sekä ikäihmiset. Liikennepuiston ajoradalla lapset voivat harjoitella liikennekäyttäytymistä esimerkiksi polkuautoilla. Viheralueille tuodaan aikuisten ja ikäihmisten kuntoilulaitteita. Puistoon suunnitellaan myös pieni esiintymislava, joka mahdollistaa erilaisten lastentapahtumien järjestämisen (teatteri, musiikki, tanssi jne).

YHTEYSHENKILÖ: Jim Vaskivuori, P. 040 1331 281

 

Sastamalan Autourheilijat ry:n esiselvityshankkeessa suunnitellaan toimenpiteet Monakon moottoriurheilukeskuksen käytettävyyden parantamiseksi. Tavoitteena on parantaa alueen käyttäjille tarjottuja palveluita, pienentää ympäristölle aiheutuvaa kuormitusta ja parantaa rata-alueen turvallisuutta. Hankkeella pyritään myös parantamaan nuorten harrastusmahdollisuuksia ja selvittämään alueen käyttömahdollisuudet myös moottoriurheilun ulkopuolella.

YHTEYSHENKILÖ: Jari Tuomisto, P. 0500 901 906

 

Sastamalassa toimivan Pukaran Karhukopla ry:n investoinnissa rakennetaan monitoimihalli ja lahtivaja Pukaran kylälle. Riistankäsittelyn lisäksi tilat mahdollistavat ilma-ase- ja jousiammunnan harjoittelun. Investointi myös parantaa riistanhoidon kannalta tarpeellisen metsästysharrastuksen toimintaedellytyksiä Joutsenten reitin alueella, jolla on yksi maamme korkeimmista hirvieläintiheyksistä asukasta kohti laskettuna. Rahoituskehyksen niukkuudesta johtuen metsästysseurainvestointien tukiprosentiksi linjattiin 25%. Hankkeiden pitää palvella koko kylää ja seuran toiminnan ja jäsenyyden pitää olla kaikille avointa.

YHTEYSHENKILÖ: Mikko Koivunen, P. 0400 737 897

 

Levon Metsästysseura ry:n investointihankkeessa perusparannetaan Sastamalan Houhajärven Levonnokassa sijaitsevat maja-, kota- ja muut rakennukset, jotka ovat laajalti myös seuran ulkopuolisessa kokous- ja juhlakäytössä. Hanke tähtää koko Levonnokan toimivuuden (esim. esteetön liikkuminen ja turvallisuus) parantamiseen.

YHTEYSHENKILÖ: Teemu Korpela, P. 050 525 1413

 

Kaltsilan metsästysseura ry:n investointihankkeessa parannetaan Sastamalan Kaltsilan kylän yhteisenä kokoontumispaikkana toimivan Hirvelän metsästysmajan varustetasoa ja perusparannetaan riistankäsittelytilat elintarvikehuoneistoksi. Metsästysmaja on nykyisin kylän ainut yhteinen kokoontumistila.

YHTEYSHENKILÖ: Hannu Ylinen, P. 040 586 7520

 

Maaseudun Sivistysliitto ry:n alueiden välisessä ITE Satakunnassa -kehittämishankkeessa kartoitetaan ja dokumentoidaan Satakunnan itseoppineita nykykansantaiteilijoita sekä muita paikalliskulttuurin ja maaseutuperinteen kiinnostavia ilmentymiä. Tavoitteena on koota ja tallentaa uutta tietoa, nostaa kohteita avoimeksi yleisölle sekä saada tuloksia käytettäväksi kylien ja alueen brändäämiseen, matkailupalveluihin sekä näyttely- ja julkaisutoimintaan.

YHTEYSHENKILÖ: Raija Kallioinen, P. 040 5636 876

 

Satakunnan Sydänpiiri ry:n alueiden välisessä Messiin-hankkeessa parannetaan maaseudun väestön maallikkoelvytystaitoja sydäniskurien avulla. Joutsenten reitin kunnista kohdealueeseen kuuluu Huittinen, jossa järjestetään yksi iso yleisötilaisuus sydäniskurien käytöstä sekä vähintään kolme pop up -tilaisuutta paikoissa, joissa väkeä liikkuu paljon, esim. kaupat, kirjastot ja kaupungintalo. Sydänpysähdystilanteessa aivot jäävät ilman happea ja ihminen menehtyy nopeasti. Jos sydän pystytään käynnistämään 3-5 minuutin kuluttua pysähdyksestä, jopa 50-70% potilaista selviytyy.

YHTEYSHENKILÖ: Susanna Lehtimäki, P. 044 734 7300

 

Varsinais-Suomen Sydänpiiri ry:n alueiden välisessä Messiin-hankkeessa parannetaan maaseudun väestön maallikkoelvytystaitoja sydäniskurien avulla. Joutsenten reitin kunnista kohdealueeseen kuuluu Punkalaidun, jossa järjestetään yksi iso yleisötilaisuus sydäniskurien käytöstä.

YHTEYSHENKILÖ: Nanette Huovinen, P. 0400 594 834

 

Nyt puollettujen hankkeiden yhteenlasketut kustannukset ovat 428 000 euroa, josta julkisen tuen osuus on 30 prosenttia. Kuluvan vuoden 2019 rahoituskehys tuli puolletuksi loppuun ja muutaman prosenttiyksikön verran mentiin jo ohjelmakauden viimeisen, vuoden 2020 rahoituskehyksen puolelle. Kaudella 2014-20 on nyt käynnistetty yhteensä 175 yritys- ja yleishyödyllistä hanketta. Hankerahoituksen viranomaispäätökset tekee Pirkanmaan ELY-keskus osana Manner-Suomen maaseutuohjelman toteuttamista. LEADER Joutsenten reitin hallitus käsittelee seuraavan kerran hakemuksia 20.8., johon kokoukseen tulevien hakemusten jättämisen takaraja on 9.8. klo 12.