Uuden ohjelmakauden ensimmäiset hankkeet siivilleen Joutsenten reitillä

LEADER Joutsenten reitin hallitus urakoi eilen yli kolmituntiseksi venyneessä kokouksessaan rahoituspuollot 19 hanke- ja yritystuelle.

Sastamalan kaupungin Seudullinen kyläasiamies -hankkeessa laajennetaan Sastamalan 40 kylällä toteutettua kyläasiamiestoimintaa kattamaan myös Huittisten, Hämeenkyrön ja Punkalaitumen kylät eli koko Joutsenten reitin toimialue. Alueella on noin 70 kylää. Hankkeen tärkeimpiä tavoitteita on kylien ja kuntakeskusten välisen yhteistyön ja vuoropuhelun lisääminen sekä maaseudun markkinointi. Toimenpiteitä ovat mm. erilaisten kylätilaisuuksien ja yhteistyötapahtumien järjestäminen, tontti- ja rakennuspörssin laatiminen sekä maaseutuyrittäjyysseminaarien järjestäminen. Erityistä huomiota kiinnitetään yhdistysosaamisen nostamiseen ja nuorten aktivointiin.
YHTEYSHENKILÖ: Katariina Pylsy, P. 0500 727 741

Punkalaitumen kunnan Keskustan elävöittämishankkeessa kunnostetaan aukio uuden kauppakeskuksen kupeeseen sekä aukiota vastapäätä oleva Punkalaitumenjoen ranta uudeksi rantabulevardiksi. Kunnan rooli Mauri Kunnaksen Koiramäen kotipitäjänä on keskeinen teema kaikessa toteutuksessa – aukiolle rakennetaan mm. Koiramäki-aiheinen patsas, tapahtumalava, torikoju ja ilmoitustaulu. Rantabulevardin varrelle rakennetaan Koiramäen lasten leikkipaikka ja laituri, josta pääsee joelle virkistäytymään.
YHTEYSHENKILÖ: Lauri Inna, P. 0400 379 388

Punkalaitumen kunnan Keskustan kehittämishanke tukee Koiramäki-teemaista investointihanketta markkinointiviestinnän keinoin. Kunnan ilmettä ja imagoa uudistetaan sosiaalisen median, esitteiden, vierailujen ja tapahtumien kautta. Kohderyhmänä hankkeessa ovat kaikki kuntalaiset, yrittäjät ja mökkiläiset. Hanke huipentuu juhannuksena 2016 pidettävään suureen avajaistapahtumaan.
YHTEYSHENKILÖ: Lauri Inna, P. 0400 379 388

Punkalaitumen kunnan Maahanmuuttajat maaseudun arjessa -hankkeessa laajennetaan punkalaitumelaisia maahanmuuttajien kotouttamiskäytäntöjä ja -työtä myös Huittisten, Hämeenkyrön ja Sastamalan kuntiin. Hankkeen tavoitteina on aktivoida kolmannen sektorin toimijoita mukaan kotouttamistyöhön ja edistää maahanmuuttajien työllistymismahdollisuuksia.
YHTEYSHENKILÖ: Maarit Tiittanen, P. 040 158 0644

Hämeenkyrön kunnan Eco-Art Hämeenkyrö –hanke tähtää kunnan vetovoimaisuuden vahvistamiseen edistämällä sen taide- ja luontopääomia. Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan sekä paikallisten että kansainvälisten taiteilijoiden teoksia julkisiin tiloihin. Kuntalaisia kutsutaan mukaan julkisten taideteosten suunnitteluun uusilla osallistavilla menetelmillä. Tärkein suunnittelukohde on rakenteilla oleva Hämeenkyrön koulu-, päiväkoti- ja monitoimikeskus, jonka kansainvälisen tason visuaalinen taideteos on tavoitteena julkistaa hankkeen päätösjuhlassa elokuussa 2017.
YHTEYSHENKILÖ: Antero Alenius, P. 050 68 192

Huittisten Urheiluautoilijat ry:n hankkeessa perusparannetaan Huittisten Kuninkaisissa sijaitseva moottorirata harrastajamäärien kasvun johdosta. Hankkeen toimenpiteitä ovat mm. radan asfaltointi, turvallisen johtotornin tekeminen, varikon laajennus ja katsomon parannus.
YHTEYSHENKILÖ: Ari-Pekka Saarinen, P. 0400 867 954

Hämeenkyröläisen Maaseudun Taiteellinen Teatteri ry:n hankkeessa laajennetaan Heiskan kesäteatterin katsomo 300-paikkaiseksi, katetaan se ja rakennetaan uusi katettu näyttämö.
YHTEYSHENKILÖ: Aune Hamadi, P. 040 4849 361

Hämeenkyröläisen Mahnalanselän-Kirkkojärven kalastusalueen hankkeessa Laitilansalmen vanhalle meijerin tontille rakennetaan laivalaituri ja kulkualueita parannetaan. Purimonsalmen vanha laivalaituri kunnostetaan ja kulkuyhteyksiä parannetaan.
YHTEYSHENKILÖ: Olli Laitila, P. 040 521 7446

Sastamalan Kiikan Jokisivun Kyläyhdistys ry:n hankkeessa rakennetaan leikkivälineillä varustettu lasten leikkikenttä yhdistyksen omistamalle Lauttapirtille Kokemäenjoen rantaan.
YHTEYSHENKILÖ: Leila Rantala, P. 040 548 6034

Sastamalan Häijään koulupiirin asukasyhdistys ry:n hankkeessa rakennetaan veneilijöitä ja melojia palveleva uusi laituri Otamuksen virkistysalueelle Salmin kylään, Otamusjoen rantaan.
YHTEYSHENKILÖ: Sirpa Lindroos, P. 040 5084 961

Punkalaitumelaisen Liitsolan kalastuskunnan hankkeessa toteutetaan Punkalaitumen ja Sastamalan rajalla sijaitsevan Sammakkajärven vesikasvien leikkuu järven rehevöitymisen pysäyttämiseksi ja vedenlaadun parantamiseksi.
YHTEYSHENKILÖ: Kalle Siuko, P. 050 3481 366

Yritystuilla uusia tuotteita, palveluita ja työpaikkoja

Huittislaisen Mattilan marjatilan kahdessa investointihankkeessa rakennetaan sekä elintarviketuotanto- että maatilamatkailutiloja. Elintarviketiloissa valmistetaan hilloja, alkoholittomia juomia ym. tilan tuotevalikoimaa laajentavia jalosteita. Maatilamatkailua laajennetaan neljällä majoitushuoneella. Investoinnin avulla pyritään kasvattamaan tilan liikevaihtoa viidenneksellä ja luomaan nykyisten 12 työpaikan lisäksi kolme uutta työpaikkaa.
YHTEYSHENKILÖ: Tarja Matomäki, P. 040 755 2850

Huittisten Herkkuburger Oy:n investointihankkeessa nostetaan valtateiden 2 ja 12 risteysalueella toimivan Mommolan motellin majoitushuoneiden laatua. Nykyisellään yrityksen liikevaihdosta vain viidennes tulee majoituksesta ja loppu lounaskahvilatoiminnasta. Investoinnin tavoitteena on nostaa majoituksen osuutta ja samalla kokonaisliikevaihtoa kymmenen prosenttia, mikä synnyttäisi myös yhden uuden työpaikan.
YHTEYSHENKILÖ: Hannu Grönlund, P. 0400 860 867

Huittisissa toimivan MYH Horses Oy:n hankkeessa rakennetaan maneesi, jonka myötä yrityksestä muodostuu täyden palvelun ratsastus- ja valmennuskeskus. Investoinnilla haetaan 50 prosentin kasvua liikevaihtoon ja yhtä uutta työpaikkaa kolmen olemassa olevan lisäksi.
YHTEYSHENKILÖ: Maija Yli-Huhtala, P. 050 566 1786

Huittislaisen Kuorma-autokorjaamo Mäkelä Oy:n toimitilalaajennuksella tavoitellaan 13 prosentin kasvua liikevaihtoon. Samalla viisi henkeä työllistävään yritykseen syntyy kaksi uutta työpaikkaa.
YHTEYSHENKILÖ: Juha-Pekka Mäkelä, P. 0400 699 484

Huittisten Vampulassa toimivan Laitehuolto Jalonen tmi:n investointihankkeessa rakennetaan korjaamohalli maatalouden koneiden ja laitteiden kunnossapito- ja huoltotöihin. Nuoren yrittäjän investoinnin tavoitteena on kasvattaa liikevaihtoa 40 prosenttia ja samalla luoda yksi uusi työpaikka.
YHTEYSHENKILÖ: Niko Jalonen, P. 040 7168 133

Punkalaitumelaisen Pungalot tmi:n hankkeessa rakennetaan Porttikallion liikuntakeskuksen ja Pungalot-mökkikylän yhteyteen ryhmäsauna. Saunarakennus palvelee myös kokoustilana. Investoinnin tavoitteena on kasvattaa liikevaihtoa 30 prosenttia ja synnyttää yksi uusi kausityöpaikka.
YHTEYSHENKILÖ: Sakari Pärssinen, P. 050 557 5675

Sastamalan Illossa toimivan Eevee Oy:n kokeiluhankkeessa kehitetään uusi huoltokonsepti Grundfors-pumppuihin. Tavoitteena on kasvattaa yrityksen liikevaihtoa ja tuplata työpaikat kolmeen.
YHTEYSHENKILÖ: Elmer Vuokko, P. 0400 486 289

Nyt puollettujen hankkeiden yhteenlasketut kustannukset ovat 2 052 000 euroa, josta julkisen tuen osuus on 43 prosenttia. Hankkeisiin sidottiin 58 prosenttia LEADER Joutsenten reitin vuoden 2015 rahoituskiintiöstä. Seuraavan kerran hallitus käsittelee hakemuksia 23.6., johon kokoukseen tulevien hakemusten jättämisen takaraja on 11.6.