Uuden kehittämisohjelman valmistelu käyntiin

Hallitus hyväksyi Joutsenten reitti ry:n kehittämisohjelman 2014-20 painopisteiksi palveluyrittäjyyden, valmistavan yrittäjyyden, bioenergia-alan, maa- ja metsätalouden, matkailualan, kylätoiminnan, nuorten hyvinvoinnin ja kulttuurituotannon edistämisen. Painopisteiden strategiasisällöt kootaan työryhmätyönä elo-syyskuun aikana. Kansainvälisyys, verkostoituminen, kestävä kehitys, tasa-arvo ja avoin tiedottaminen ovat ohjelman läpikäyviä teemoja. Ohjelma-asiakirja toimitetaan maa- ja metsätalousministeriölle 15.10. 2012 mennessä.