Yritysryhmän kehittämistuki

Yritysryhmähankkeessa on aina oltava yritysten välistä yhteistyötä. Pelkästään yrityskohtaista kehittämistä varten yritysryhmää ei yhteistyöhankkeessa voida perustaa. Myös yritysryhmänä toteutettavassa koulutushankkeessa on osa koulutuksesta toteutettava yhteisesti ja sen lisäksi voidaan toteuttaa yrityskohtaisia valmennusosioita.

Yritysryhmässä voi olla 3-10 yritystä ja toteuttajan tulee olla joku kehittäjäorganisaatio.

Yritysryhmien kehittämishankkeet soveltuvat yritysten tuotannollisen yhteistyön kehittämiseen. Tällöin kehittämishankkeen tuloksena voi syntyä esimerkiksi tuotantoketjuja tai tuoteperheitä tai se voi johtaa klusterin syntymiseen.

Yritysryhmähanke voi esimerkiksi auttaa yrityksiä vakiinnuttamaan yhteistyötään niin, että ne perustetavat yhteisiä toimintoja varten osuuskunnan. Osuuskunta voi tehdä esimerkiksi jäsenyrityksiä palvelevan investoinnin tai palkata asiantuntijan hoitamaan erityisasiantuntemusta vaativaa toimintoa. Esimerkkinä tästä voisi olla vaikkapa verkkomarkkinointi tai tarjousten laadinta hankintakilpailuihin. Matkailupalveluiden kehittämisessä ja markkinoinnissa yritysryhmä on lähes ainoa mahdollisuus, koska yrityksiä konkreettisesti hyödyttäviä toimenpiteitä voidaan de minimis -tuella tukea vapaasti.

Koulutushankkeita voitaisiin toteuttaa myös yritysryhmän muodossa. Tällöin koko hankkeen tuki jyvitetään osallistujayrityksille de minimis-tueksi. Hankkeeseen on mahdollista sisällyttää myös yrityskohtaista valmennusta. Malli soveltuu muun muassa laatujärjestelmäkoulutukseen ja laatujärjestelmien laadinnan ohjaamiseen.