Maksatuksen hakeminen

Maksuhakemus ja liitteet skannataan Hyrrään. Tämän jälkeen Pirkanmaan ELY-keskus käsittelee sen ja tekee maksatuspäätöksen. Tuki tulee hakijalle kahdessa erässä: Kuntarahaosuus Leader-ryhmältä ja EU:n ja valtion osuus maaseutuvirastosta

Ladattavat lomakkeet löydät sivuiltamme kohdasta Ladattavat lomakkeet .

Ohjeet maksuhakemuksen tekemiseen

Esimerkkejä talkootyön määrän laskemisesta

Esimerkki 1:
”Kuittikulujen” määrä 30 000 €
Tukea haetaan 80 % ja yksityisrahoitusosuus halutaan kattaa kokonaisuudessaan talkootyöllä. Kuittikulujen määrä on silloin sama kuin haettavien tukieurojen määrä:
30 000 € = 80 % kokonaiskustannusarviosta.
Kokonaiskustannusarvio lasketaan: 30 000/0,8=37 500 €
Talkootyötä täytyy olla siis kokonaiskustannusarvion ja kuittikulujen erotuksen verran:
37 500-30 000=7 500 €
Talkootyötunnin hinta on 15 € / tunti, eli talkoita täytyy tehdä 500 tuntia (lasketaan:
15*500=7 500 €)
Kustannusarvio:
”kuittikulut” 30 000
talkootyö 7 500
kustannukset yht. 37 500
Rahoitus:
haettava tuki, 80 % 30 000
yks.rahoitus, talkoot 7 500
kokonaisrahoitus 37 500

Esimerkki 2:
”Kuittikulut” 45 000 €
Tukea haetaan 50 % ja talkoita aiotaan tehdä 300 tuntia.
Kokonaiskustannukset ovat: kuittikulut + talkootyö (300*15=4 500 €)
45 000+4 500=49 500 €
Kustannusarvio:
”kuittikulut” 45 000
talkootyö 4 500
kustannukset yht. 49 500
Rahoitus:
haettava tuki, 50 % 24 750
yks.rahoitus, talkoot 4 500
yks.rahoitus, rahallinen 20 250
kokonaisrahoitus 49 500
HUOM!
– Talkootyön määrän täytyy olla sama kustannusarviossa ja rahoituksessa.
-Tarkista että kustannusarvio ja kokonaisrahoitus ovat saman suuruiset.
– Talkootyön tuntihinta on 15 € ja konetyön tuntihinta on (15+30) 45 €.