Hakuprosessi

Hankkeen eteneminen:

 1. Hakijan idea. Hakija ottaa yhteyttä Leader-toimistoon.
 2. Idean rahoituskelpoisuudesta keskustellaan ja hakijaa neuvotaan hakemuksen laatimisessa.
 3. Hakija jättää sähköisesti hakemuksen HYRRÄ-hakujärjestelmään. Hanke tulee vireille.
 4. Hakija saa vireilletuloilmoituksen.
 5. Hanketta voi alkaa toteuttaa hakijan omalla riskillä.
 6. Tarvittaessa hakemusta täydennetään.
 7. Leader-hallitus käsittelee hakemuksen, tekee päätöksen ja antaa lausunnon ELY-keskukselle.
 8. ELY-keskus tekee laillisuustarkastuksen ja lähettää päätöksen hakijalle
 9. Hankkeen toteuttaminen hankesuunnitelman mukaisesti
 10. Maksatuksen haku: hakijaa kehotetaan olemaan yhteydessä Leader-ryhmään ennen maksuhakemuksen jättämistä HYRRÄän (maksatuksia voi hakea myös hankkeen aikana).
 11. Maksupäätös
 12. Rahat hakijan tilille

Tukihakemuksen liitteeksi tarvitaan:

 • Liiketoimintasuunnitelma (mm. toiminta-ajatus, liikeidea)
 • Toimenpidesuunnitelma (kuvaus liiketoiminnan kehittämisestä, suunnitellut toimenpiteet haettaessa perustamistukea)
 • Hankkeen toimenpiteiden kustannusarvio
 • Selvitys hakijan taloudellisesta tilanteesta
 • Rakennushankkeissa suunnitelma-asiakirjat sekä tarvittavat viranomaisluvat
 • Hankintojen hintatason selvitys tai kilpailutusasiakirjat