Y-tunnus ja Suomi.fi

Yhdistysten tulee hankkia Hyrrän käyttöönottoa varten Y-tunnus ja Katso-tunniste

Mikä on Y-tunnus?

Y-tunnuksen eli yritys- ja yhteisötunnuksen antaa viranomainen, kun yhdistys tai muu yhteisö merkitään Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) ja verohallinnon yhteiseen yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (YTJ). Tunnus on muotoa seitsemän numeroa väliviiva ja tarkistusmerkki eli 1234567-8.

Y-tunnus ei vielä kerro, onko yhdistys rekisteröity, vaan tieto pitää aina erikseen tarkistaa yhdistysnetistä.

Y-tunnus ei korvaa yhdistyksen rekisterinumeroa eikä tee yhdistyksestä oikeuskelpoista.

Yhdistysrekisteriin merkitty yhdistys saa kuusinumeroisen rekisterinumeron.

  • Tunnus haetaan Y1-lomakkeella.
  • Lomakkeella ilmoitetaan ne rekisterit, joihin yhdistys haluaa liittyä
  • Ilmoitus on maksuton
  • Ilmoitukseen tulee liittää kopiot perustamiskirjasta ja yhdistyksen säännöistä

Y-tunnuksen saa selville noin kahden työpäivän kuluttua ilmoituksen jättämisestä. Katso www.ytj.fi.

Yhdistys voi tehdä ilmoituksen Y-tunnuksen saamista varten ennen kuin se on merkitty yhdistysrekisteriin.

Suomi.fi

Suomi.fi-valtuuksissa yksityishenkilöt, yritykset ja yhteisöt voivat valtuuttaa jonkun toisen hoitamaan asioita puolestaan.
Valtuutus on sähköinen valtakirja, jonka tiedot tallennetaan valtuusrekisteriin. Kun haluat asioida toisen puolesta Suomi.fi-valtuuksia hyödyntävässä palvelussa, voimassa olevat valtuudet tarkistetaan valtuusrekisteristä.
Kun annat valtuuden, tunnistaudut ensin Suomi.fihin omilla henkilökohtaisilla tunnistusvälineilläsi ja valitset, kenen valtuuksiin haluat siirtyä. Sen jälkeen valitset valtuutetun tai valtuutetut ja asiat, joita he voivat hoitaa. Valtuutus on voimassa määrittelemäsi ajan. Kun pyydät valtuutta, se on voimassa vasta, kun valtuuttaja on vahvistanut valtuuden.

Suomi.fi