Todellisiin kustannuksiin perustuva korvaus

Syntyneet kustannukset todennetaan kuittien, kirjanpitoaineiston ja tiliotteiden perusteella.

Tuen maksaminen

Todellisiin, hyväksyttäviin kustannuksiin perustuvan tuen maksamisen edellytyksenä on, että meno on tuen saajan maksama ja kirjattuna tuen saajan kirjanpitoon hankkeen menoksi.