Maksatuksen hakeminen

Maksuhakemus ja liitteet skannataan Hyrrään. Tämän jälkeen Pirkanmaan ELY-keskus käsittelee sen ja tekee maksatuspäätöksen.

Tuki tulee hakijalle kahdessa erässä.

Ohjeet maksuhakemuksen tekemiseen, klikkaa tästä!

  1. Maksuhakemus liitteineen tallennetaan Hyrrään.
  2. Pirkanmaan ELY-keskus käsittelee maksuhakemuksen ja tekee maksatuspäätöksen.
  3. Tuki maksetaan hakijalle kahdessa erässä. Hankkeen kuntarahaosuuden maksaa Leader-ryhmä ja EU:n sekä valtion osuuden Maaseutuvirasto.

 

Hankkeen maksuhakemus

Hankkeen kaikkien kulujen on synnyttävä ja ne on myös maksettava hankkeen toteutusaikana. Hankkeelle myönnettyä tukea haetaan toteutuneiden kustannusten perusteella eli tuki maksetaan jälkikäteen.

Ennen maksuhakemuksen jättämistä kannattaa olla yhteydessä Leader-ryhmään, jolloin Leader-ryhmä voi jo ennen hakemuksen jättämistä tarkistaa, että se sisältää kaikki tarvittavat liitteet ja on oikein laadittu.

Maksuhakemus ja liitteet skannataan Hyrrään.

Tämän jälkeen Pirkanmaan ELY-keskus käsittelee sen ja tekee maksatuspäätöksen. Tuki tulee hakijalle 2 erässä.

 

Maksuerät

Yleishyödyllisen investoinnin tuki maksetaan enintään kuudessa erässä. Viimeinen erä on vähintään 20 prosenttia myönnetyn tuen määrästä.

 

Ennakko

Tukea voidaan maksaa ennakkona yksityisoikeudelliselle yleishyödylliselle yhteisölle, jos:

  1. hakijalla ei ole merkittäviä omia tuloja tai hankkeen väliaikaisrahoitukseen käytettävissä olevaa varallisuutta
  2. vaara hankkeen toteutumatta jäämisestä on vähäinen
  3. ennakon maksaminen ei vaikeuta tuen käytön tarkoituksenmukaista valvontaa.

Tuesta voidaan maksaa ennakkona enintään 20 prosenttia myönnetyn tuen määrästä. Ennakko on kuitenkin enintään 100 000 euroa. Tukea voidaan maksaa ennakkoon vain kerran hankkeen aikana.

Ennakkoa vastaavien kustannusten syntyminen otetaan huomioon tuen ensimmäisestä maksuerästä lähtien. Ennakkoa kuitataan 30 prosenttia jokaisen maksuerän määrästä siihen saakka kunnes ennakko on kokonaisuudessaan kuitattu. Kuitenkin koko jäljellä oleva osuus ennakosta tulee kuitata viimeistään viimeisessä maksuerässä.

 

Maksamisen hakuaika

Myönnetyn tuen maksamisessa on kaksi vaihtoehtoa. Sovellettava maksutapa on valittava hakuvaiheessa, eikä sitä voi muuttaa hankkeen aikana.

  1. Prosenttimääräinen korvaus
  2. Todellisiin hyväksyttäviin kustannuksiin perustuva korvaus (kuittiperusteinen)

Huom. Alun perin mahdollisena ollut kertakorvaus on poistettu!
Ensimmäistä maksatusta on haettava vuoden kuluessa siitä, kun hanke on saanut ELY-keskuksen päätöksen. Loppumaksatusta on haettava 4 kk kuluessa hankkeen toteutusajan päättymisestä.

Jos hankkeeseen sisältyy palkkakustannuksia, lomarahaa, -palkkaa tai -korvausta voi hakea loppumaksun maksamisen jälkeen kuukauden kuluessa siitä kun lomaraha, -palkka tai -korvaus on työsuhteen perusteella viimeistään maksettava.

 

Tarkastukset

Koska hankkeet saavat julkista tukea, niitä voidaan myös tarkastaa viranomaisten toimesta. Maaseutuvirasto tekee hanketarkastuksia satunnaisotannan perusteella maksuhakemusten yhteydessä. Tarkastuksiin varautuu parhaiten pitämällä paperit ja tekemällä niitä asioita, jotka hankesuunnitelmassa on hyväksytty.

Esimerkkejä talkootyön (vastikkeeton työ) määrän laskemisesta

Esimerkki 1:
”Kuittikulujen” määrä 30 000 €
Tukea haetaan 80 % ja yksityisrahoitusosuus halutaan kattaa kokonaisuudessaan talkootyöllä.

Kuittikulujen määrä on silloin sama kuin haettavien tukieurojen määrä:
30 000 € = 80 % kokonaiskustannusarviosta.
Kokonaiskustannusarvio lasketaan: 30 000/0,8 = 37 500 €
Talkootyötä eli vastikkeeton työtä täytyy olla siis kokonaiskustannusarvion ja kuittikulujen erotuksen verran:
37 500-30 000=7 500 €

Talkootyötunnin hinta on 15 € / tunti, eli talkoita täytyy tehdä 500 tuntia (lasketaan: 15*500=7 500 €)
Kustannusarvio:
”kuittikulut” 30 000
talkootyö 7 500
kustannukset yht. 37 500

Rahoitus:
haettava tuki, 80 % 30 000
yks.rahoitus, talkoot 7 500
kokonaisrahoitus 37 500

Esimerkki 2:
”Kuittikulut” 45 000 €
Tukea haetaan 50 % ja talkoita aiotaan tehdä 300 tuntia.
Kokonaiskustannukset ovat: kuittikulut + talkootyö (300*15=4 500 €)
45 000+4 500=49 500 €


Kustannusarvio:
”kuittikulut” 45 000
talkootyö 4 500
kustannukset yht. 49 500
Rahoitus:
haettava tuki, 50 % 24 750
yks.rahoitus, talkoot 4 500
yks.rahoitus, rahallinen 20 250
kokonaisrahoitus 49 500

HUOM!
Talkootyön määrän täytyy olla sama kustannusarviossa ja rahoituksessa.
Tarkista että kustannusarvio ja kokonaisrahoitus ovat saman suuruiset.
Talkootyön tuntihinta on 15 € ja konetyön tuntihinta on (15+30) 45 €.