Kustannusmallit

Hankkeen kustannusmalliksi voidaan valita jokin seuraavista:

Flat rate 24 %

Flat rate 24 % -mallissa hankkeen kustannusarviossa ei tarvitse eritellä ns. välillisten kulujen osuutta eikä niitä tarvitse maksuhakemuksessa esittää kirjanpidon tosittein. Kaikki välittömät kulut tulee sen sijaan eritellä normaalisti ja myös maksuhakemuksessa todentaa kirjanpidon kautta. Välillisten kulujen osuus on 24 % hankkeen hyväksytyistä palkkakuluista.

Katso Flat rate -mallien ohjeesta mitkä kulut ovat hankkeen välittömiä ja mitkä välillisia kuluja. Hankesuunnittelun apuna voit käyttää muokattavaa, tämän mallin mukaista kustannusarviopohjaa (Excel-muodossa).

Flat rate 15 %

Flat rate 15 % -mallissa hankkeen kustannusarviossa ei tarvitse eritellä ns. välillisten kulujen osuutta eikä niitä tarvitse maksuhakemuksessa esittää kirjanpidon tosittein. Kaikki välittömät kulut tulee sen sijaan eritellä normaalisti ja myös maksuhakemuksessa todentaa kirjanpidon kautta. Välillisten kulujen osuus on 15 % hankkeen hyväksytyistä palkkakuluista. Erotuksena 24 % mallille, hankehenkilöstön matkakulut eivät kuulu välillisiin prosenttimääräisiin kuluihin.

Katso Flat rate -mallien ohjeesta mitkä kulut ovat hankkeen välittömiä ja mitkä välillisia kuluja. Hankesuunnittelun apuna voit käyttää muokattavaa, tämän mallin mukaista Kustannusarviopohjaa (Excel-muodossa).

Todelliset kustannukset

Todellisten kustannusten mallissa hankkeen kaikki kulut tulee kustannusarviossa eritellä normaaliin tapaan ja myös maksuhakemuksessa todentaan kuitein ja kirjanpidon tosittein.

Kertakorvaus, Lump sum

Kertakorvaus sopii selkeisiin investointeihin, joissa toimenpiteet ja kustannukset on helppo määritellä etukäteen. Kun hanke on toteutettu suunnitelman mukaisesti, tuki maksetaan haetun mukaisena ilman tositteita.

Lump sum- hankkeessa on toteutus tehtävän hakemuksen mukaisena, muutoksia ei voi tehdä. Muutokset toteutuksessa johtavat hankkeen hylkäämiseen ja jo maksettujen tukien takaisinperintään. Niinpä tukimuoto sopiikin parhaiten isoihin yhden- kahden kuitin hankintoihin tai sellaiseen investointiin, joka on mahdollista suunnitella tarkasti ja jossa ei ole muuttuvia osia.

Ei siis voi muuttaa mieltään kesken hankkeen toteutuksen, vaihtaa esimerkiksi katemateriaalia tai lämmitysmuotoa. Ei edes rakennuksen väriä.

Kertakorvaus soveltuu käytettäväksi silloin kun paneutuu huolella suunnitelmaan ja kustannusarvioon ja tekee niin kuin on suunnitellut, säästyy kuittien ja tositteiden skannaamiselta. Riittää kun toimittaa selvityksen hankkeen valmistumisesta.