Hankesuunnitelma

Hankehakemuksesta tai sen liitteistä on käytävä ilmi seuraavat asiat:

 1. selvitys hakijan toiminnasta, hakijan organisaatiosta ja taloudellisesta tilanteesta sekä hankkeen toteuttamiseen käytettävistä henkilö- ja muista voimavaroista
 2. hankkeen sisältö, tavoitteet ja kohderyhmä
 3. hankkeen toteutustapa ja -aika
 4. hankkeen toteuttamiseen osallistuvat tahot, toteutus- ja rahoitusvastuut ja tarvittavat sopimusjärjestelyt
 5. hankkeen kustannusarvio kustannuserittelyineen.Hakijan tlee hakuvaiheessa päättää sovellettava masutapa: kertakorvaus, prosenttimääräinen korvaus tai todellisiin kustannuksiin perustuva korvaus. Katso lisää kohdasta maksatuksen haku.
 6. rahoitussuunnitelma
 7. arvio hankkeen tuloista (jos tuloja oletataan olevan)
 8. hankkeen etenemisestä ja sen tuloksista tiedottaminen ja raportointi

Rakentamista koskeva suunnitelma

Seuraavat toimenpiteen toteuttamisen kannalta riittävän yksityiskohtaiset asiakirjat:

 1. pääpiirustukset
 2. erikoissuunnitelmat, joilla on merkitystä hyväksyttävien kustannusten arvioinnissa
 3. rakennusselostus
 4. rakennusselostukseen perustuva kustannusarvio tai -laskelma

Rakentamista koskevan suunnitelman yksityiskohtaisuuden ja laajuuden on oltava asianmukaisessa suhteessa hankkeen laajuuteen ja kokonaiskustannuksiin.