Yleishyödylliset

Hanketuet

Hakija:

Hakijana voivat olla yhdistykset, oppilaitokset, tutkimuslaitokset, kunnat, säätiöt tms. Hanketukea voidaan siis myöntää julkisoikeudelliselle yhteisölle sekä sellaiselle yksityisoikeudelliselle yhteisölle, jonka pääasiallinen tarkoitus on muu kuin taloudellinen toiminta tai jonka toiminnan ensisijainen päämäärä ei ole voiton tavoittelu.

Yleishyödyllisyys:

Hankkeiden on oltava yleishyödyllisiä, ts. tuki ei saa kohdistua harvoille, ennalta määrätyille edunsaajille eikä hankkeen pääasiallinen tarkoitus saa olla taloudellinen toiminta tai voiton tavoittelu.

Hyvä hanke:

Hyvä hanke on sellainen, jossa syntyy jotakin uutta. Uutuus voi liittyä toiminnan ulkoisiin puitteisiin tai sisältöön. Paikalliseen Leader-ohjelmaan sopivat hankkeet, joiden tavoitteena on elinolojen, harrastusmahdollisuuksien, palveluiden tai yrittäjyyden edellytysten parantaminen, yhteistyön ja yhteisöllisyyden lisääminen tai kansainvälistyminen.

Kehittämishanketukea voidaan myöntää ohjelman mukaisesti:

 • koulutustoimenpiteisiin
 • tiedonvälitykseen ja esittelytoimiin
 • selvityksiin ja suunnitelmien laatimiseen
 • yleishyödyllisiin paikallisiin investointeihin pieninfrastruktuurien rakentamiseksi, parantamiseksi tai laajentamiseksi mukaan lukien matkailuun liittyvä pieninfrastruktuuri
 • paikallisten palveluiden kehittämiseen
  kylien kehittämistoimiin, maaseutumaiseman ja luonnonarvoltaan merkittävien alueiden kulttuuri- ja luonnonperinnön säilyttämiseen ja ennallistamiseen
 • yhteistyöhön perustuvien maataloutta, elintarvikealaa ja metsätaloutta kehittävien maaseudun innovaatioryhmien suunnitelmien toteutukseen
 • elinkeinorakennetta uudistaviin, maaseutuelinkeinojen kilpailukykyä ja toimintaympäristöä kehittäviin ja yrittäjien yhteistyötä edistäviin yhteistyöhankkeisiin
 • innovatiivisiin toimiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, siihen sopeutumiseksi tai ympäristötoimiin vesien suojelemiseksi
 • kestävästi tuotettuun biomassaan perustuvia prosesseja kehittäviin hankkeisiin

Haku tapahtuu sähköisesti Hyrrä-tukijärjestelmässä. Ennen hakemuksen jättämistä yhdistyksellä tulee olla valtuudet kunnossa:  Suomi.fi

Hanketoimijan käsikirja

Maaseudun kehittämishankkeet

Ohjeet sähköiseen hakuun