Tiedottaminen hankkeesta ja logot

Hankkeilta odotetaan avoimuutta ja toiminnan tuloksista tiedottamista. Hankkeista on hyvä tiedottaa yleisesti vähintään sen alkaessa ja päättyessä. Hankkeen aikana kannattaa lisäksi tehdä esimerkiksi lehdistötiedotteita hankkeen aikaansaannoksista.

Tiedota hankkeen toiminnasta ja EU:n rahoitusosuudesta hankkeessa tarkoituksenmukaisella tavalla.
Tiedotusmateriaalissa tulee käyttää EU-lippua ja maaseuturahaston tunnuslausetta: ”Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin”. Lisäksi tulee käyttää myös EU:n Leader-logoa. Saat tunnukset Maaseutu.fi-kuvapankista. Erittäin suotavaa on käyttää myös Joutsenten reitin logoa ja/tai viitata Leader-ryhmään tekstissä.

Lisäksi voit halutessasi käyttää ohjelmakaudelle 2014–2020 suunniteltua graafista ilmettä ja ”maaseutu2020″ -logoa, jonka löydät myös kuvapankista.

Tiedotusmateriaali tarkoittaa esimerkiksi nettisivuja, esitteitä, PR-materiaalia, lehti-ilmoituksia ja kaikkea muuta vastaavaa materiaalia.

Jos hankkeella on verkkosivusto, esitä sivustolla hankkeesta lyhyt kuvaus, josta käy ilmi hankkeen tavoitteet, tulokset ja EU:n rahoitusosuus.

Jos julkisen tuen kokonaismäärä ylittää 10 000 euroa, tuensaajan tulee sijoittaa toimea ja sille saatavaa EU-tukea esittelevä A3-kokoinen juliste näkyvälle paikalle, esimerkiksi rakennuksen sisääntuloalueelle.

Jos julkisen tuen kokonaismäärä ylittää 50 000 euroa, tuensaajan tulee kiinnittää rakennuskohteen tai muun investoinnin yhteyteen tiedotuskyltti. Tiedotuskyltti tulee kiinnittää tuettuun kohteeseen riittävän näkyvälle paikalle: investoinnin yhteyteen, rakennuskohteeseen tai toimitiloihin.

Viestintäohjeet

Hankkeen tiedottamisessa käytettävät logot

Ensisijaisesti käytettävät logot

Logot vaihtoehto 1

Lataa ylläolevat täysikokoisena tästä

Vaihtoehtoiset logot (jos ensisijainen vaihtoehto ei mahdu)

Logot vaihtoehto 2

Lataa ylläolevat täysikokoisena tästä

 

Käytännön tietosuojaohjeita hanketoimijoille