Näin teet Hyrrään sopivan hankesuunnitelman

Hankesuunnitelma täytetään sähköisen järjestelmän kysymyskenttiin. Täyttäminen on kätevää, jos suunnitelma on jo olemassa esim Word-dokumenttina – silloin täyttämisen voi tehdä copy/paste-systeemillä. Monella jo onkin hankesuunnitelmaluonnoksia, jotka on nyt hyvä päivittää ns. Hyrrä-muotoon (vastaamaan järjestelmän kysymyskenttiä):

 1. Hankkeen julkinen kuvaus, max. 2 000 merkkiä
 2. Hakijaselvitys (kuka on hakija, mitä tekee jne.)
 3. Hankkeen tarve ja tausta
 4. Hankkeen tavoitteet
 5. Hankkeen toimenpiteet ja toteutustapa sekä riskit toteutuksessa
 6. Yhteys Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan sekä alueelliseen ohjelmaan tai paikalliseen Leader-strategiaan. Miten hakijan aiemmat hankkeet on huomioitu?
 7. Toiminta-alue, kohderyhmä, hyödynsaajat sekä aikataulu
 8. Miten hankkeessa syntyvää toimintaa jatketaan hankkeen päättymisen jälkeen?
 9. Tiedottaminen
 10. Kustannusmalli valitaan seuraavista vaihtoehdoista: a) kuittien perusteella kuten tähänkin asti, b) kertakorvaus (kun hankkeessa on selkeä lopputuotos), c) 15% flat rate (hankkeen välillisinä kuluina toimistokulut ym hyväksytään 15% palkoista ilman kuittien toimitusta), d) 24% flat rate (hankkeen välillisinä kuluina toimistokulut, matkakulut ym hyväksytään 24% palkoista ilman kuittien toimitusta
 11. Kustannusarvio (palkat, ostopalvelut, matkat, vuokrat, muut kulut)
 12. Rahoitussuunnitelma (haettava julkinen rahoitus + oma yksityinen rahoitus, yksityisestä max puolet voi olla talkootyötä 15e/h henkilötyö, 30e/h henkilö+kone)
 13. Hakemuksen liitteet pdf-muodossa (oman ennakkoarvioni mukaan):
 • rekisteriote ja säännöt
 • viimeisin vahvistettu toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
 • jäljennös siitä hallituksen pöytäkirjasta, jossa tukihakemus on hyväksytty jätettäväksi Joutsenten reitti ry:lle
 • eritelty kustannusarvio (kuinka palkat, ostopalvelut jne kululajit jakaantuvat pienempiin eriin)
 • selvitys arvonlisäveron tukikelpoisuudesta (esim ytj-tietojärjestelmästä voi tulostaa ja skannata otteen jonka mukaan hakijaa ei ole merkitty alv-rekisteriin)
 • ehdotus ohjausryhmän kokoonpanosta ja jäsenten allekirjoitetut suostumukset osallistua ohjausryhmään (jos hankkeelle on päätetty perustaa ohjausryhmä – ei pakollinen, saman työn voi hoitaa epävirallisella ”hankeryhmällä”)