Hintatason selvittäminen ja kilpailuttaminen Leader-hankkeissa

Hankintoja tehtäessä on aina selvitettävä kustannusten kohtuullisuus eli yleinen hintataso.

Selvittäminen voidaan tehdä:

 • Julkisten hankintojen viitekustannuksilla
 • Käymällä myymälässä katsomassa
 • Nettikaupoissa tai esim. vertaa.fi:ssä
 • Sähköposti- tai puhelutiedustelulla

Yli 2500 € arvoisissa hankinnoissa on selvitettävä alueen hintataso puhelimitse, sähköpostitse, internetistä tai tarjouspyynnöin ja hintatason selvitys dokumentoitava valintaperusteineen kirjallisesti.

Kehittämishankkeet

Hintatason selvitykset ja mahdollinen kilpailutus tehdään jo rahoituksen hakuvaiheessa.

Hankintahinta 2.500 – 59.999 € (ennen 1.1.2017 tapahtuneet 29.999€) (alv 0%)

 • Selvitetään paikkakunnan tavanomainen hintataso tai hankitaan riittävä määrä tarjouksia (vähintään kolme)
 • Vaihtoehdot ja valinta dokumentoidaan

Hankintahinta 60.000 € (ennen 1.1.2017 30.000€) (alv 0%) tavarat ja palvelut + julkinen tuki yli 50% -> kilpailutettava Hilmassa.
Hankintailmoitukset www.hankintailmoitukset.fi

Koneet ja laitteet

Hintatasonselvitykset esitetään rahoitushakemuksen liitteenä.

Hankintahinta 2.500 – 59.999 € (ennen 1.1.2017 29.999€) (alv 0%)

 • Selvitetään paikkakunnan tavanomainen hintataso tai hankitaan riittävä määrä tarjouksia (vähintään kaksi)
 • Vaihtoehdot ja valinta dokumentoidaan

Hankintahinta 60.000€ (ennen 1.1.2017 30.000€) (alv 0%) + julkinen tuki yli 50% -> kilpailutettava Hilmassa.
Hankitailmoitukset www.hankintailmoitukset.fi

Rakentaminen

 • Hintatason selvitys hakemusvaiheessa perustuu suunnittelijan laatimaan kustannusarvioon, josta ELY-keskus laskee viitekustannukset
 • yli 2.500 e (alv 0%) irtaimistohankinnoista selvitetään paikkakunnan tavanomainen hintataso tai pyydetään riittävä määrä tarjouksia ja vaihtoehdot ja valinta dokumentoidaan

Hankkeen toteuttamisessa pysyttävä viitekustannuksissa ja huomioitava kilpailuttaminen:
Kilpailutus on suoritettava mikäli julkisista hankinnoista annetun lain mukaiset kynnysarvot ylittyvät

Julkisista hankinnoista annettu laki 348/2007

Julkisen tuen ollessa yli 50% + tavarat ja palvelut 60 000€ (ennen 1.1.2017 30 000€) (alv 0%) tai rakennusurakka 150 000€ (alv 0%). Huom! Vaikka ei osteta rakennusurakkaa kokonaisuudessaan, on kukin osio kilpailutettava Hilmassa, jos rakentamisen kustannukset ilman talkootyötä ovat vähintään 150.000 €!

Mikäli viitekustannuksia ei ole päätöksessä määritelty:

Hankintahinta 2.500 – 59.999€ (ennen 1.1.2017 29.999€) (alv 0%)

 • Selvitetään paikkakunnan tavanomainen hintataso tai hankitaan riittävä määrä tarjouksia
 • Vaihtoehdot ja valinta dokumentoidaan

Hankintahinta tavarat ja palvelut 60 000€ (ennen 1.1.2017 30 000€) (alv 0%) tai rakennusurakka 150 000€ (alv 0%) + julkinen tuki yli 50% -> kilpailutettava Hilmassa.
Hankintailmoitukset www.hankintailmoitukset.fi

Mitä eroa on hintatason selvittämisellä kirjallisesti ja kilpailuttamisella?

Kilpailutus tehdään aina kirjallisesti käyttäen kilpailutusasiakirjoja ja tarjoaja vastaa kirjallisesti kilpailutusasiakirjan pohjalta.

Toimittajan kirjallinen vastaus ja ilmoittama hinta sitoo toimittajaa ilmoitetun ajan.

Myös hintatason selvitys voidaan tehdä kirjallisesti. Mikäli kokonaisuus ei ole täysin määritelty (mm. voimassaoloaika, toimitusaika, muita ehtoja, joita on kilpailutusasiakirjoissa) hinta on parhaillaan voimassa oleva yleinen hinta, eikä juuri tälle hankinnalle tietyin ehdoin määritelty hinta.

Huomaa, että sopimusta hankinnasta ei saa tehdä ennen kuin hanke on vireillä, koska sopimuspäivämäärä katsotaan kustannuksen syntypäiväksi ja ennen hankkeen vireilletuloa syntynyt kustannusta ei katsota hankkeen kustannukseksi  ja sellaisena tukikelpoiseksi.

Tarjouspyyntö on kilpailutetun hankinnan tärkein asiakirja

Hankinnan ehtoja ei voi enää kesken hankinnan muuttaa.

Hyvällä tarjouspyynnöllä saadaan keskenään vertailtavia tarjouksia.

 

Kaikki hankinnat on dokumentoitava dokumentoitava

Tällä lomakkeella voi tehdä paikallisen hintatason selvityksen tai yhteenvedon tarjouspyynnöistä. Hintatason selvitys on pakollinen yli 2500€ hankinnoissa. Yli 10 000€ hankinnoista täytyy lähettää tarjouspyynnöt. Liitä oheen kopio alkuperäisestä tarjouspyynnöstä ja siihen saadut vastaukset tai esim. printscreenit hinnoista.