Strategia ja valintakriteerit

Leader Joutsenten reitin järjestyksessään neljäs
paikallinen kehittämisstrategia, vuosille 2023-27 on nyt luettavissa.

Painopisteitä strategiassa ovat:

1. Lasten ja nuorten hyvinvointi
2. Uusien työpaikkojen luominen
3. Biotalous
4. Kylä- ja korttelitoiminta

Kunkin pisteen alla on neljä kehittämistoimenpidettä, joita on siis yhteensä 16. Kehittämisstrategia, sen painopisteet ja kehittämistoimenpiteet sekä niistä johdetut hankevalintakriteerit ohjaavat Leader Joutsenten reitin paikallisten hankkeiden aktivointia ja rahoitusta osana Suomen CAP-suunnitelman toteuttamista vuosina 2023-27, yhteistyössä alueemme kuntien, Pirkanmaan ja Satakunnan ELY-keskusten sekä maa- ja metsätalousministeriön kanssa.

Hankkeiden valinnassa rahoituskaudella tullaan käyttämään valintakriteerejä:

Pakolliset valintakriteerit

Sopii kehittämisstrategiaan ja Suomen CAP-suunnitelmaan: Kyllä/Ei
Perustuu aitoon tarpeeseen: Kyllä/Ei

Laadulliset valintakriteerit

  1. Edistää lasten ja nuorten hyvinvointia (0/2/4p.)
  2. Edistää uusien työpaikkojen luomista ja olemassa olevien työpaikkojen säilyttämistä (0/2/4p.)
  3. Edistää biotaloutta (0/2/4p.)
  4. Edistää kylä- tai korttelitoimintaa (0/2/4p.)
  5. Etsii uusia toimintatapoja (0/1/2p.)
  6. Luo pysyviä vaikutuksia (0/1/2p.)
  7. Lisää toiminnan kannattavuutta (0/1/2p.)
  8. Omarahoitus ja henkilöresurssit riittävät (0/1/2p.)
  9. Realistinen panos-tuotossuhde (0/1/2p.)
  10. Edistää tasa-arvoa (0/1/2p.)
  11. Edistää kestävää kehitystä (0/1/2p.)

Tullakseen puolletuksi hankkeen on täytettävä molemmat pakolliset valintakriteerit ja saatava vähintään 12 pistettä laadullisista
valintakriteereistä. Pisteytykseen vaikuttaa myönteisesti, jos hanke edistää myös kehittämisstrategian läpikäyviä teemoja:
kansainvälistymistä, digitalisaatiota ja muutoskyvykkyyttä eli resilienssiä.

Pisteytys:

Maksimipisteet: hanke toteuttaa valintakriteeriä hyvin
Keskipisteet: hanke toteuttaa valintakriteeriä jonkin verran
Nollapisteet: hanke ei toteuta valintakriteeriä

Scroll to Top