TIEDOTE 9.12.2012

Kuudella yritystuella yhdeksän uutta työpaikkaa

Joutsenten reitti ry:n hallitus käsitteli kahdeksan uutta hankehakemusta vuoden viimeisessä kokouksessaan Huittisissa 4.12. Kaikki hankkeet eli kuusi yritystukea ja kaksi yleishyödyllistä hanketukea päätettiin puoltaa rahoitettaviksi yhdistyksen kehittämisohjelmasta.

Sastamalan Kumi Oy:n tuotekehitys- ja investointihankkeella korvataan Kaukoidän kumituotteiden tuontia ja aloitetaan uusien tuotteiden valmistus omassa yrityksessä. Hanke muodostuu kumipuristinkoneiden hankinnasta, tuote- ja muottisuunnitelusta sekä koemuottien valmistuksesta. Hankkeen avulla syntyy kolme uutta työpaikkaa.
YHTEYSHENKILÖ: Aulis Kulmala, P. 045 132 2026

Keikyän Kivi Oy:n rakennusinvestoinnissa laajennetaan hautakivien tuotantoon erikoistuneen yrityksen tuotanto- ja toimistotilaa Sastamalassa. Lisätyötila mahdollistaa tuotannon volyymin ja liikevaihdon kasvattamisen sekä 1-2 uutta työntekijää.
YHTEYSHENKILÖ: Keijo Vierimaa, P. 040 5253 849

Lounaskahvila Kiikan Suvituuli lisää toimitilojaan 95 neliömetrillä. Laajennuksella pyritään vastaamaan nopeasti kasvaneeseen kysyntään, ja se sisältää uusia asiakaspaikkoja, wc:t sekä keittiön laajennuksen. Laajennus mahdollistaa 2,5 uuden työpaikan syntymisen.
YHTEYSHENKILÖ: Suvi Marjamäki, P. 040 5855 235

Elma Haaviston investointi- ja kehittämishankkeessa perustetaan Huittisiin uusi lakiasiaintoimisto. Yritystuki muodostuu perustamisinvestoinneista ja markkinoinnin suunnittelusta. Toimiston palvelut kuuluvat siviilioikeuden (ei rikosoikeuden) piiriin.
YHTEYSHENKILÖ: Elma Haavisto, P. 0440 225 216

Hämeenkyrön Sasissa toimiva Miinan savusauna lisää hoitokapasiteettiaan palkkaamalla yritykseen ensimmäisen vieraan työntekijän. Yrityksen palveluvalikoima koostuu hoitosaunoista, ruokapalveluista, liuku- ja verikuppauksista sekä selluliittihoidoista.
YHTEYSHENKILÖ: Tiina Hakala, P. 040 531 6349

Huittislaisen Perinnematot ky:n investointihankkeessa hankitaan uusi mattolinko, jonka avulla myös tasopestävät matot voidaan pestä itse. Hanke tehostaa ja laajentaa yrityksen toimintaa.
YHTEYSHENKILÖ: Taina Rosvall, P. 050 431 7483

Sastamalassa toimivan Houhajärvi ry:n yleishyödyllisessä investointihankkeessa parannetaan merkittävän virkistysvesistön Houhajärven vedenlaatua rakentamalla laskujoen suulle pohjapato sekä avaamalla Ahteen saaren kannas. Toimenpiteille on myönnetty ympäristölupa. Rahoituspuolto tehtiin sillä ehdolla, että hankkeen toimenpiteiden tulee lieventää myös maanviljelijöitä haittaavia tulvahuippuja.
YHTEYSHENKILÖ: Antti Soini, P. 045 895 4335

Huittislaisen Loima-Jokisivu-seuran yleishyödyllisessä kehittämishankkeessa kootaan materiaali ja kirjoitetaan kylän historiikki. Loiman ja Jokisivun lisäksi kirja kattaa Maurialan, Korvenkylän ja Loimijoen itärannalta Jokisivun ja Palojoen alueet. Loima on yksi Huittisten ja koko Satakunnan vanhimmista kylistä, mitä todistavat muinaislöydöt. Kylä on muodostunut viiden talon ympärille. Kylällä toimii maamme vanhin suomenkielinen kansanopisto Länsi-Suomen Kansanopisto. Maamme viides presidentti Risto Ryti on syntynyt Loimassa.
YHTEYSHENKILÖ: Aarno Korpela, P. 040 965 8700

Nyt puollettujen hankkeiden yhteenlasketut kustannukset ovat 565 000 euroa, josta julkisen tukirahoituksen osuus on 30 prosenttia. Ohjelmakauden hankkeiden kokonaismäärä nousi 163:en ja rahoituksesta on varattuna 99 prosenttia. Tähän mennessä päättyneissä 70 hankkeessa on syntynyt 136 uutta työpaikkaa, 82 uutta yritystä ja 115 uutta palvelua tai tuotetta.

Rahoituksen niukkuudesta johtuen yhdistys ei enää loppuohjelmakaudella ota hankehakemuksia vastaan avoimella haulla, vaan kevättalven 2013 aikana valitaan viimeiset hankeideat, jotka työstetään hakemuksiksi. Hyviä hankeideoita voi siis vielä tarjota. Uusi ohjelmakausi ja avoin hakumenettely käynnistyvät jälleen vuonna 2014.

Rinne jatkaa ELARDissa vielä ensi vuoden

Brysselissä 5.12. pidetty EU:n Leader-kehittämisryhmien kattojärjestön ELARDin syyskokous valitsi Joutsenten reitti ry:n toiminnanjohtajan Petri Rinteen jatkamaan puheenjohtajan tointaan vielä vuoden 2013. Perusteluna kaksivuotiskierrosta poikkeamiselle oli toiminnan jatkuvuuden turvaaminen tärkeänä rahoitusneuvotteluvuonna. Varapuheenjohtajiksi valittiin Radim Srsen Tshekistä ja Kirsten Birke Lund Tanskasta.

Suomen johdolla ELARDissa on kahden vuoden aikana edistetty Leader-paikalliskehittämismetodin levittämistä uusille politiikkalohkoille ja EU:n ulkopuolelle, kehitetty Leaderin tulosten mitattavuutta ja toiminnan vaikuttavuutta sekä parannettu ELARDin vaikutusmahdollisuuksia laajentamalla jäsenpohjaa seitsemään uuteen maahan. Järjestössä on nyt mukana 21 Euroopan maata. (Lisätietoja www.elard.eu)