Seniori-Leader

Avustukset yli 65-vuotiaiden seniorien omille ja itse toteuttamille yleishyödyllisille jutuille ovat haettavissa.

Hakuajat ovat samat kuin Joutsenten reitin muissa tuissa. https://joutsentenreitti.fi/valintajaksot/

Haku on helppoa sähköisellä lomakkeella.

MIKÄ IHMEEN SENIORI-LEADER?

Leader Joutsenten reitin alueen kuntien rahoittaman ja Leader-ryhmän hallinnoiman Seniori-Leaderin tavoitteena on käynnistää uutta toimintaa sekä saada yli 65-vuotiaat mukaan alueen kehittämiseen ja projekteihin. Tukea voidaan myöntää projektille, jossa seniorien rooli on aktiivinen. Projekti voi olla esimerkiksi oman tapahtuman järjestäminen tai yhteisten harrastusvälineiden hankinta – aina kuitenkin konkreettinen ja toteutettavissa. Ruokaan tai matkakuluihin ei tukea pääsääntöisesti myönnetä (linja-autoretket tms). Ensisijalla hakemuksissa ovat uudet hakijat. Esimerkiksi samoissa tiloissa toimivat tai samaa tilaisuutta järjestävät eivät voi palastella hakemustaan useammaksi hakemukseksi. Suunnitelman mukaiset toimenpiteet voi aloittaa rahoituspäätöksen jälkeen.

MITÄ TARJOLLA?

Tuen suuruus on 100-800 euroa / projekti. Projektin kesto on korkeintaan yksi vuosi. Tukea voidaan myöntää maksimissaan 100 %:a kokonaiskustannuksista.

KUKA VOI HAKEA?

Tukea voi hakea yhdistys, muu yhteisö tai ryhmä, jossa on vähintään kolme yli 65-vuotiasta senioria. Hakevalla ryhmällä tulee olla nimetty yhteyshenkilö, joka on yksi ryhmän jäsenistä. Tukea voi hakea myös pienimuotoiseen yritystoimintaan esim. kevytyrittäjänä tai y-tunnuksella yrityksen pieniin investointeihin.Seniorien tulee asua Leader Joutsenten reitin toiminta-alueella, eli Huittisissa, Hämeenkyrössä, Punkalaitumella tai Sastamalassa.

MITEN HAETAAN?

Seniori-Leader -tukea haetaan sähköisellä lomakkeella Leader Joutsenten reitiltä.

Hakuaika on sama kuin muissakin Joutsenten reitin tuissa.

Leader Joutsenten reitti varaa täydet oikeudet hyväksyä tai hylätä hakemuksen. Päätöksen tekee yhdistyksen hallitus.

MITEN TUKI MAKSETAAN?

Päätös seniorirahan myöntämisestä ilmoitetaan hakijalle kuukauden kuluessa hakuajan päättymisestä.

Myönnetty senioriraha maksetaan kokonaisuudessaan hakijan ilmoittamalle tilille kahden viikon sisällä edellä mainitusta päätöksenteosta.

Tukea saanut ryhmä tekee hankkeesta loppuraportin, joka voi olla myös kuvia tai vaikkapa video. Loppuraportoinnin yhteydessä hakija toimittaa kuitit tehdyistä hankinnoista Leader-toimistoon osoitteella: 
info@joutsentenreitti.fi
Jos jostain hankinnasta ei ole saatavissa erityisestä syystä kuittia, hankinta tulee perustella erillisellä kirjallisella selvityksellä.

Hakijan tulee palauttaa käyttämättä jäänyt osuus seniorirahasta. Jos projekti toteutuu kustannusarvioltaan suurempana kuin sitä on haettu, tuki ei kuitenkaan kasva päätöksessä myönnetystä summasta.

Jos projekti peruuntuu kokonaan, niin senioriraha on palautettava Leader-toimistolle. Tuki tulee käyttää siihen projektiin, johon se on haettu.

Hankinnoissa (esim. yhteiset harrastusvälineet) hakijan on annettava etukäteen selvitys siitä, missä hankintoja säilytetään, miten niiden yhteiskäyttö onnistuu sekä kuka/ketkä vastaavat niiden kunnossapidosta. Hankinnat on oltava haetussa käytössä vähintään 3 vuotta.

Hae tukea

Lue lomakkeen ohjeet 
huolellisesti.

Scroll to Top