Seminaarikutsu: Reitit työelämään, Sastamalassa 9.2. klo 12 alkaen

Seminaarin tavoitteena on lisätä eri alojen asiantuntijoiden osaamista nuorten osallisuuden ja työllisyyden tukemiseksi.
Seminaari on suunnattu eri asiantuntijoille, jotka tarvitsevat työssään tietoa sosiaali- ja terveyspalveluista, koulutusjärjestelmästä, Kelan ammatillisesta kuntoutuksesta ja työvoimapalveluista sekä työmarkkinoista. Asiantuntijaseminaari on valmisteltu Osallisuus ja työ –hankkeen, TYP-palvelujen ja kuntien työllisyyspalvelujen yhteistyönä. Tarkemmat tiedot seminaarin ohjelmasta oheisessa liitteessä.

Toivomme, että jaatte kutsua omassa organisaatiossanne asiantuntijoille, jotka tarvitsevat työssään seminaarissa esillä olevia asioita.
Asiantuntijaseminaarin Ilmoittautumiset sähköpostilla osoitteeseen taina.kaapu@sastamala.fi 2.2. mennessä. Osallistujamäärä rajoitettu.

Tervetuloa kuulemaan ajankohtaista tietoa julkisen sektorin tulevista muutoksista!
Vammalan ammattikoulu, Sasky, Auditorio, Ratakatu 36, Sastamala

Reitit työelämään 2017