Seitsemän uutta hanketta lentoon

Joutsenten reitti ry:n hallitus käsitteli kokouksessaan torstaina 15.9. kahdeksan uutta hankehakemusta, joista seitsämän rahoitusta päätettiin puoltaa. Yksi hakemus hylättiin.
 
Punkalaitumen kunnan Maahanmuuttajat kylille -hankkeessa etsitään uusia keinoja maahanmuuttajien kotouttamiseksi maaseudulle. Hankkeen tavoitteena on mm. synnyttää maahanmuuttajien työpalvelu yhteistyössä seudun työnantajien kanssa sekä osallistaa kyläyhdistykset ja muut vapaaehtoistoimijat maahanmuuttajatyöhön. Punkalaitumella sijaitsee Suomen Punaisen Ristin ylläpitämä turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskus, jossa lasten ja nuorten osuus on suuri.
YHTEYSHENKILÖ: Tarja Hietalahti, P. 050-363 5888
 
Hämeenkyröläisen Yrjölän Marjatilan Ideoista tuotteiksi -hankkeessa aloitetaan maataloustuotteiden jatkojalostus maatilalla. Hanke koostuu laiteinvestoinneista ja opintomatkoista marjanjalostuksen edelläkävijämaihin. Tavoitteena on kasvattaa suoramyyntitilan tuotevalikoimaa hilloilla, mehuilla, sorbeteilla, säilykkeillä, pakasteilla ja kuivatuilla tuotteilla. Samalla lisätään tilan kannattavuutta ja luodaan yksi uusi työpaikka.
YHTEYSHENKILÖ: Tiina Harrinkari, P. 040 700 1597
 
Sastamalan Mouhijärvellä toimiva Rakennusurakointi Rauno Salo Oy keskittää tuotanto- ja huoltotoimintonsa Tampere-Pori -tien varteen Mouhijärven keskustan tuntumaan rakennettavaan halliin. Tavoitteena on toiminnan tehostaminen, liikevaihdon lisääminen ja kahden uuden työpaikan luominen.
YHTEYSHENKILÖ: Rauno Salo, P. 040 547 0891
 
Stormissa toimiva Sastamalan LVI tmi rakentaa toimi- ja verstastilat Stormiin Tampere-tien varteen. Tavoitteena on toiminnan tehostaminen, näkyvyyden lisääminen ja yhden uuden työpaikan synnyttäminen.
YHTEYSHENKILÖ: Mika-Petteri Rainio, P. 050 360 3823
 
Huittislaisen Metsästysseura Hukka ry:n investointihankkeessa rakennetaan monitoimitalo Räikkämäki Vampulan Rutavaan. Tiloihin tulee hygieniavaatimukset täyttävä teurastamo-osa, kokoushuone, keittiö ja sauna. Yhteistyökumppaneina ovat seudun yhdistykset, metsästysseurat, matkailuyritykset ja Satafood kehittämisyhdistys. Kylällä ei ennestään ole yhteistä kokoontumispaikkaa.
YHTEYSHENKILÖ: Markus Ritakallio, P. 0440 186 402
 
Sastamalan Keikyässä toimivan Honkolan ratsastajat ry:n investointihankkeessa parannetaan hevosharrastuksen mahdollisuuksia seudulla. Seura kunnostaa vuokraamansa Iso-Hongon tilakeskuksen tallirakennuksen ja Sastamalan kaupungin kenttäalueen kaikille avoimeen, perinteisiä hevoskäsittelytaitoja elvyttävään harrastuskäyttöön.
YHTEYSHENKILÖ: Kimmo Tapio, P. 040 592 1212
 
Hämeenkyröläinen Pinsiö-Seura ry laatii kehittämishankkeessaan rehevöityneen Oksilammen kunnostussuunnitelman. Oksilammella uimapaikkoineen on merkittävä virkistysarvo kyläläisille vähävetisellä Pinsiönkankaalla. 
YHTEYSHENKILÖ: Veli-Matti Alanen, P. 050 597 5705
 
Nyt puollettujen hankkeiden kustannukset ovat yhteensä 907 000 euroa. Julkisen tuen osuus summasta on 30 prosenttia. Puoltojen jälkeen Joutsenten reitti ry:n rahoituskiintiöstä vuosille 2007-12 on kiinnitettynä 85 prosenttia.
 
Hankemäärä nousi 129:ään, mikä on sama kuin rahoituskaudella 2000-06 yhteensä. Suurin osa tähän mennessä puolletusta 3,9 miljoonan euron tukirahoituksesta on kohdistunut työllisyys- ja yrityskehittämiseen (44 %), kylätoimintaan (27 %) sekä kulttuuri- ja matkailualojen kehittämiseen (17 %). Väestöpohjaan suhteutettuna aktiivisinta toiminta on ollut Hämeenkyrössä. Seuraavan kerran hankehakemuksia käsitellään 31.10. Takaraja hakemusten toimittamiselle on 20.10.
 
Euroopan komissio lisäisi paikalliskehittämisen resursseja
 
Euroopan komissiosta viime viikolla julki tullut asetusluonnos maaseudun kehittämiseksi kaudella 2014-20 lisäisi paikalliskehittämisen resursseja Eurooppa2020-strategian älykkään ja kestävän kasvun tavoitteen saavuttamiseksi. LEADER-toimintatavalle esitetään nykyisen suuruista viiden prosentin osuutta unionin maaseutukehitysvaroista. Lisäksi esitetään toimintatavan käyttöönottoa muissakin rakennerahastoissa eli aluekehitysrahastossa, sosiaalirahastossa ja kalatalousrahastossa. Viimeksi mainitussa LEADER-paikalliskehittämistä on jo pilotoitu kuluvalla kaudella ja kokemukset ovat olleet hyviä. Suomesta kalatalous-LEADERissä on ollut mukana kahdeksan aluetta, mm. Vakka-Suomen rannikko, Ahvenanmaa ja Saimaan vesistöalue. Komission asetusluonnos vaatii vielä Euroopan Parlamentin ja Ministerineuvoston hyväksynnät.