Satafood ja Joutsenten reitti mukana kansainvälisessä liha-alan koulutushankkeessa

Irlannin innovaatioministeri Sean Sherlock käynnisti neljän maan yhteisen liha-alan koulutushankkeen Irlannin Newmarketissa marraskuun lopulla. Suomen, Tanskan, Espanjan ja Irlannin yhteishankkeessa Suomea edustavat Satafood ry ja Joutsenten reitti ry. Hankkeen tavoitteena on koota sähköinen koulutusmateriaali pienteurastamojen ja lihanjalostajien liiketoimintaosaamisen, markkinointiviestinnän ja innovatiivisuuden edistämiseksi.

Avajaispuheessaan Sherlock viittasi eurooppalaisen liha-alan kannattavuus- ja kilpailukykyhaasteisiin globaaleilla elintarvikemarkkinoilla. Yritysten osaaminen ja innovatiivisuus yhdessä vahvistuvan lähiruokatrendin kanssa ovat alan keskeisimmät kilpailutekijät. Keskittyminen entistä isompiin yksiköihin on tyypillistä myös liha-alalle: Irlannissa yritysten määrä on 20 vuodessa pudonnut tuhannesta 200:an, vaikka samaan aikaan ja tänä päivänäkin ala on kasvussa.

Suomessa lihanjalostusalalla toimii 300 yritystä. Kotimainen lihantuotanto on 400 miljoonaa kiloa ja kulutus 382 miljoonaa kiloa. Kymmenen suurinta toimijaa vastaavat 70 prosentista alan liikevaihdosta. Alle 10 työpaikan mikroyrityksiä joukkoon mahtuu 200. Myös monilla metsästysseuroilla on hygieniavaatimukset täyttävä pienteurastamo, josta riistalihaa voidaan nykylainsäädännöllä myydä myös vähittäiskaupalle.

Kaksivuotisen liha-alan koulutushankkeen rahoittaa Euroopan komission elinikäistä oppimista edistävä Leonardo da Vinci -ohjelma. Hankkeen kokonaisbudjetti on 371 000 euroa.

Hankkeen suomalaiset, tanskalaiset, espanjalaiset ja irlantilaiset kumppanit lähtökuopissa. (kolmas vasemmalta Jari Lehmusvaara Satafoodista, viimeinen oikealla Petri Rinne Joutsenten reitistä, keskellä ministeri Sherlock).