Rahoitusta uusiin työpaikkoihin, nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn ja lähiruokafestivaalille

Maaseudun kehittämiseksi Leader-rahoitusta jakava Joutsenten reitti puolsi eilisessä kokouksessaan rahoitusta nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Tukea sai myös Huittisiin syntyvä lähiruokafestivaali sekä Hämeenkyröön uusia työpaikkoja synnyttävät Metecno Oy:n tietojärjestelmäinvestointi ja Jussi Jokisen kalastusmatkailuyritys.

Lisätietoa Leader-rahoituksesta: toiminnanjohtaja Petri Rinne, p. 040 555 3232.

 

SASTAMALA

Nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi

Sastamalan seudun mielenterveysseuran hallinnoiman hankkeen: ”Osallisuus ja tuki 2” ensisijaisena tavoitteena on tukea syrjäytyneitä nuoria arjessa ja osallisuudessa. Ensimmäisen hankkeen toimintamallit olivat niin rohkaisevia, että yhdistys haki jatkoa. Monet nuoret kokivat ensimmäisen hankkeen hyödylliseksi päästen läpi vaikeiden elämäntilanteiden ja saaden voimaa arjessa selviytymiseen.

Ensimmäisessä hankkeessa kaikkia halukkaita nuoria ei voitu ottaa mukaan, joten jatkohankkeen avulla autettavien määrää pystytään kasvattamaan. Tavoitteena on saada intensiivisen avun piiriin 16 vaikeasti syrjäytynyttä nuorta Joutsenten reitin toimialueen neljän kunnan alueella. Jatkohankkeessa tehdään yhteistyötä muun muassa Työterveyslaitos Kykyviisarin projektin kanssa. Yhteistyön kautta nuoret saavat itselleen välineitä oman tilanteensa arviointiin ja tavoitteiden asettamiseen.

Lisätietoa: Mira Kaaja, 0505258873

 

HUITTINEN

Lähiruokafestivaali Lauhan kylään

Pop-up -tapahtumat lisäävät suosiotaan myös kylätoiminnassa. Huittisten maataloustulot ovat maamme kuudenneksi korkeimmat, joten Lauhan maamiesseuran suunnittelema lähiruokafestivaali sopii pienelle ja elinvoimaiselle kylälle erinomaisesti. Lähiruokafestivaali toteutetaan aiheella: ”Mistä ruoka tulee?” Tapahtuman tavoitteena on tuoda näkyvyyttä alueen lähiruokatuottajille sekä tehdä maaseudun ruoantuotantoa tunnetuksi.

Lisätietoa: Annika Eklöf, 0504024097

 

HÄMEENKYRÖ

Kalastusmatkailua

Yrittäjä Jussi Jokinen aloittaa kalastusmatkailun Hämeenkyrössä ja lähialueen vesistöissä. Hankkeessa mahdollistetaan monipuolinen kalastusmatkailutoiminta eri kalastusmuodoin, tarjotaan kalastuskursseja sekä elämyksiä vesillä. Asiakkaita ovat yritykset ja yksityiset henkilöt. Retket toteutetaan ympäristöä ja kalakantoja suojellen.

Lisätietoa: Jussi Jokinen 0442730779

 

Neljä uutta työpaikkaa Hämeenkyröön

Teollisuusautomaation kokonaisratkaisuja tuottava ja markkinoiva Metecno Oy hankkii uuden tietojärjestelmän tuote- ja suunnittelutietojen hallintaan. Järjestelmän hankkiminen on välttämätön yrityksen laajentumisen ja kehittymisen kannalta. Hankkeen avulla työllistettäneen neljä uutta työntekijää aiemman seitsemän lisäksi.

Lisätietoa: Matti Metsähonkala, 040 588 5648

 

SASTAMALA, HÄMEENKYRÖ, PUNKALAIDUN JA HUITTINEN: Joutsenten reitin alue

Hanke osaavan työvoiman löytämiseksi

Joutsenten reitti lähtee hakemaan Pirkanmaan Ely-keskuksesta osarahoitusta omaan kehittämishankkeeseensa otsikolla: ”Avointen työnantajien verkosto”. Ydinajatuksena on työnantajien sitoutuminen kehittämään toimintaansa osaavan työvoiman saamiseksi. Työantajat verkottuvat keskenään ja oppivat toisiltaan miten löytää ja sitouttaa päteviä tekijöitä sekä luoda myönteistä yrityskuvaa. Hankkeella helpotetaan maaseudun yritysten vaikeutuvaa pulaa osaavista työntekijöistä.

Lisätietoa: Petri Rinne 0405553232/ Eeva Raukko 0442546694

 

Nyt puollettujen hankkeiden yhteenlasketut kustannukset ovat 238 000 euroa, josta julkisen tuen osuus on 76 prosenttia. Rahoituskaudella 2014-20 käynnistettyjen hankkeiden kokonaismäärä nousi 130:een. Rahoituskehyksessä ollaan jo vuoden 2018 puolella, josta on nyt puollettuna 54 prosenttia. Seuraavan kerran hankehakemuksia käsitellään tiistaina 13.2.2018, johon kokoukseen tulevien hakemusten jättämisen takaraja on perjantai 2.2. klo 12.

 

Tarvitsetko valmiin hankejutun?

Pirkanmaan Leader-ryhmien tiedottajana toimii Vilja Pylsy. Joukkoviestimet voivat halutessaan pyytää Pylsyä kirjoittamaan ja kuvaamaan hankejuttu veloituksetta. Ota yhteyttä vilja.pylsy@kantriry.fi tai p. 040 525 8836.