Rahoituspuoltoja Myllykolulle ja uusien työpaikkojen luomiselle

Joutsenten reitti ry:n hallitus käsitteli kokouksessaan 18.8. neljä uutta hankehakemusta, joista kaikkien rahoitusta päätettiin puoltaa. 

Hämeenkyrö-Seura ry:n esiselvityshankkeessa laaditaan suunnitelma F. E. Sillanpään kulttuurimiljöön kunnostamiseksi. Ydinalueella sijaitsevat Myllykolun kesäteatteri ja museo sekä kirjailijan nuoruudenkoti Töllinmäki. Hankkeessa suunnitellaan museorakennusten ennallistaminen, teatterin uudisrakentaminen sekä näyttelijöiden ja yleisöpalvelutilojen rakentaminen. Tavoitteena on nobelkirjailijan kulttuuriperinnön vaaliminen ja Sillanpään kylien matkailullinen elävöittäminen.

YHTEYSHENKILÖ: Esa Koivunen, P. 050 324 5199

Huittislaisen Metallityö Alpo Laine Oy:n yritystukihankkeessa kehitetään tilauskonepajalle uusi tuote kapealla osaamisalalla valokuitujen kiillotukseen ja liitäntään. Hankkeelle palkataan suunnittelija, joka vastaa tuotekehityksen lisäksi koneen CE-merkkikelpoisuudesta ja laatujärjestelmästä. Koneella tähdätään vientimarkkinoille, ja se esitellään Münchenissä Productronica-messuilla marraskuussa.

YHTEYSHENKILÖ: Alpo Laine, P. 0400 131 054 

Hämeenkyröläisen Kymppimetalli Oy:n investointihankkeessa nopeutetaan metallialan yrityksen valmistuksen läpimenoaikaa kone- ja laitehankinnoilla. Yritys tarjoaa teollisuuden lämpöteknisten kokonaisuuksien suunnittelua, laitteita ja laitostoimituksia. Kone- ja laitehankinnoilla vaikutetaan neljän uuden työpaikan syntymiseen.

YHTEYSHENKILÖ: Arto Samuli, P. 040 836 0284 

Sastamalalaisen Kromiko Ay:n investointihanke tähtää uuden pintakäsittely-yrityksen synnyttämiseen. Yritys kromaa laaja-alaisesti eri materiaaleja, myös muovia ja alumiinia. Investoinnin tavoitteena on luoda kaksi uutta työpaikkaa.

YHTEYSHENKILÖ: Joonas Pihlajamäki, P. 050 305 9191 

Nyt puollettujen hankkeiden yhteenlasketut kustannukset ovat 120 000 euroa, josta julkisen tuen osuus on puolet. Puoltojen jälkeen Joutsenten reitti ry:n rahoituksesta vuosille 2007-2010 on käytetty 73 prosenttia. Hallitus käsittelee hakemuksia seuraavan kerran 13.10. Hakemusten jättämisen takaraja on 3.10.