Rahoituskauden viimeiset hankkeet käyntiin

Leader Joutsenten reitin hallitus käsitteli tiistai-illan 30.8. kokouksessaan Hämeenkyrön Yrjölän marjatilalla seitsemän uutta hankehakemusta, joista kaikkien rahoitusta päätettiin puoltaa osana yhdistyksen Luova Laakso -kehittämisstrategian toteuttamista. Puollot tehtiin sillä ehdolla, että Pirkanmaan ELY-keskuksen Joutsenten reitti -kiintiössä on vielä varoja jäljellä syksyn päätöksentekoon. Kiintiön tilanne elää koko ajan, kun ELY-keskuksessa on aiemmin puollettuja hakemuksia käsittelyjonossa.

Hämeenkyrössä toimivan In Noxio Oy:n kokeilu- ja investointihankkeiden tavoitteena on perustaa sahtia valmistava panimo Hämeenkyrön Kyröskartanoon, ravintola Brukan yhteyteen. Hanke aloitetaan lupaprosessilla ja toimitilamuutoksilla. Keväällä 2023 hankitaan laitteisto sahdin valmistusta varten ja aloitetaan varsinainen panimoliiketoiminta. Hämeenkyrö on tunnettu sahtipitäjä, ja nyt pienpanimo-oluiden ollessa nosteessa on luontevaa etsiä kasvua yritystoiminnalle ja kunnan matkailulle suomalaisesta sahdista ja sen ympärille rakentuvasta liiketoiminnasta. Hankkeessa syntyy 1,5 uutta työpaikkaa.

YHTEYSHENKILÖ: Samu Saarikoski, P. 040 544 1090

Sastamalalaisen Hovikallio Oy:n investointihankkeessa parannetaan Sastamalan keskusta-alueen kupeessa Rautaveden rannassa toimivan Tervakallion leirintäalueen palveluita. Ranta-alueelle rakennetaan venelaituri, jolle toteutetaan myös turvallinen reitti veneväylältä. Hankkeen myötä nopeasti suosiotaan kasvattanut veneilyharrastus saa uuden palvelupisteen uimarantoineen, tilaussaunoineen, kahvilaterasseineen ja pienimuotoisine tankkauspalveluineen. Investoinnilla tavoitellaan viidenneksen kasvua liikevaihtoon, mikä loisi yritykseen myös kaksi uutta työpaikkaa nykyisten viiden lisäksi.

YHTEYSHENKILÖ: Jarno Nieminen, P. 0400 638 865

Sastamalassa toimivan Cedras Oy:n kokeiluhankkeessa toteutetaan tuotekehitysprosessin loppusuoralla olevien yksilöllisten urheiluhammassuojien CE-merkintä. CE-sertifiointi on edellytys tuotemyynnin aloittamiselle Suomessa ja ulkomailla. Tuotekehityshankkeen ja uuden tuoteperheen tavoitteena on nostaa yrityksen liikevaihtoa 50%, mikä mahdollistaisi myös kahden uuden työpaikan syntymisen neljä henkeä työllistävään yritykseen.

YHTEYSHENKILÖ: Laura Cedras, P. 040 550 6520

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n hankkeessa selvitetään Huittisten Pukinojan kunnostusmahdollisuudet. Pukinoja on noin 20km pitkä puro, joka alkaa Huhtamon soilta, virtaa 2-tien suuntaisesti ja halkoo Huittisten kaakkoista keskusta-aluetta laskien Loimijokeen kirkon ja pappilan kohdalla. Hankkeessa kartoitetaan Pukinojaan rajoittuvien rantakiinteistöjen omistajien näkemyksiä Pukinojan kunnostustarpeista ja -mahdollisuuksista sekä tiedotetaan heitä. Selvityshankkeen tavoitteena on luoda hyvä pohja seuraavalle vaiheelle, jossa laaditaan yleisluontoinen suunnitelma Pukinojan virta- ja koskialueiden kunnostamisesta.

YHTEYSHENKILÖ: Jukka Mattila, P. 040 595 1886

Sastamalalaisen Karkun kyläyhdistys Kyläntupa ry:n investointihankkeessa perustetaan monikäyttöinen Kylätila Otava kyläläisten olohuoneeksi Karkun kirjaston yhteyteen. Kylätilasta tulee paikka kohtaamisille, tekemiselle ja yhdessä olemiselle. Tila varustetaan monikäyttöisin, helposti muuntuvin kalustein ja erilaiset esitykset, elokuvatkin mahdollistavin digilaittein. Tila tarjoaa mahdollisuuden harrastamiseen, kokoustamiseen, etätöihin, lukemiseen, yhdessä oleiluun, taidenäyttelyihin ja erilaisten tapahtumien järjestämiseen.

YHTEYSHENKILÖ: Siiri Savinotko, P. 050 534 7213

Satakylät ry:n Digikylät maalla asumisen edistäjinä -hankkeessa edistetään kuntien veto- ja pitovoimaa asukashankinnan näkökulmasta. Pandemian myötä lähes puolet Suomen kunnista on kääntynyt nettomuuttovoittoisiksi, kun aiemmin muuttovoitto keskittyi vain noin 40 kunnalle vuosittain. Hankkeen avulla sen kohdekuntien ja -kylien sisäistä ja ulkoista yhteistyötä ja viestintää parannetaan digitaalisissa kanavissa. Alueiden välisen hankkeen kohdekuntana Joutsenten reitiltä on Huittinen. Muut kohdekunnat ovat Eura, Kemiönsaari ja Parainen.

YHTEYSHENKILÖ: Hanna Ruohola, P. 044 357 6181

Nyt puollettujen hankkeiden yhteenlasketut kustannukset ovat 128 000 euroa, josta julkisen tuen osuus on 48 prosenttia. Vuonna 2014 käynnistyneen rahoituskauden hankkeiden kokonaislukumäärä Joutsenten reitillä nousi 323:een. Puoltolausuntojen perusteella hankerahoituksen viranomaispäätökset tekee Pirkanmaan ELY-keskus osana Manner-Suomen maaseutuohjelman toteuttamista. Syksyn edetessä selvenee, voidaanko muutama hankepuolto tehdä vielä hallituksen seuraavassa, 18.10. kokouksessa. Uuden maaseudun kehittämisen rahoituskauden hankehaut saadaan avattua näillä näkymin keväällä 2023, kun Suomen CAP-suunnitelma ja sitä koskeva uusi lainsäädäntö tulevat hyväksytyksi.

Nuoriso-Leaderin elokuvatuotannoille jatkoa

Rahoituskauden katkoksesta huolimatta Nuoriso-Leader-hankkeiden haku jatkuu normaalisti. Hakemusten jättämisen seuraava takaraja on perjantai 7.10. Kesän aikana uusia hakemuksia saatiin yksi, jonka Leader Joutsenten reitin hallitus kokouksessaan hyväksyi. Ajattomat Filmit -nuorisoryhmälle tuettiin uusi kamera seuraavaa elokuvatuotantoa ”Kylmä takaa-ajo” varten. Ryhmän aikaisempi, Mouhijärven v. 1981 postiryöstöstä kertonut elokuva oli jättimenestys.

YHTEYSHENKILÖ: Onni Vesa, P. 044 277 0930   

Joutsenten reitti esillä Japanissa ja ministerivieraita Tshekistä

Rajojen avauduttua paikallisen kehittämisen kansainvälinen yhteistyö ja kokemustenvaihto on taas päässyt kunnolla vauhtiin. Japanin maatalousministeriö julkaisi kesän kuluessa hyvien maaseudun kehittämiskäytäntöjen oppaan, johon Suomen Leader-toimintatapa ja Joutsenten reitti ry pääsivät mukaan. Syyskuussa Joutsenten reitin vieraaksi tulee virolaisdelegaatio ja 5.-7.10. ministeritason tshekkidelegaatio. Vieraita kiinnostaa alueen matkailukehittäminen, alkutuotantoa ja ruokaketjua kehittävät hankkeet, uusiutuvaan energiaan ja energiansäästöön liittyvät hankkeet sekä maahanmuuttajien kotouttamista tukevat hankkeet. Tshekkien kanssa poiketaan myös Tampereen kaupungin vieraana tutustumassa maamme vetovoimaisimman kaupungin vuorovaikutukseen ympäröivän maaseutualueen kanssa.