Punkalaitumen kunnan Maahanmuuttajat maaseudun arjessa-hanke esillä EU:ssa

Hollanti on omalla EU-puheenjohtajakaudellaan nimennyt pakolaiskriisin hoitamisen ykköstavoitteekseen. Euroopan komissio etsii kissojen ja koirien kanssa hyviä kotouttamiskäytäntöjä eri jäsenmaista, ja Suomesta komission sosiaalisten innovaatoiden verkkosivuilla https://webgate.ec.europa.eu/socialinnovationeurope/en/magazine/beyond-crisis-migrant-integration/collection/leader-projects-support-migrant-integration esiteltiin tällä viikolla Punkalaitumen kunnan kotouttamishankkeet. Kunta on viiden vuoden aikana toteuttanut kaksi Leader-rahoitteista hanketta: Maahanmuuttajat kylille ja Maahanmuuttajat maaseudun arjessa. Jos kaikki 3000 asukkaan yhteisöt hoitaisivat sadan pakolaisen kotouttamisen yhtä mallikkaasti ja vastuullisesti kuin Punkalaitumella, maahamme mahtuisi 170 000 tulijaa ja EU:n alueelle 12 miljoonaa.