Parhaat käytännöt 2014 -kilpailu on avautunut

Parhaat käytännöt 2014 -kilpailulla maaseutuverkosto etsii vuonna 2014 maaseudun parhaita käytäntöjä. Kilpailun tarkoituksena on viestiä Suomen maaseudun kehittämisohjelmien puitteissa syntyneistä hyvistä käytännöistä ja levittää hyödyllisiä toimintamalleja. Näin hyviksi havaitut ideat ja toimintatavat siirtyvät eri puolille Suomea.

Maaseudun toimijat esittävät hyviä käytäntöjään jättämällä huhtikuun 30:nteen päivään mennessä kilpailuehdotuksensa Maaseutu.fi-sivuston tietokantaan. Myös ELY-keskukset, Ahvenanmaan maakuntahallitus ja Leader-ryhmät voivat jättää tietokantaan ehdotuksensa alueensa hyvistä käytännöistä. Heitä pyydetään arvioimaan alueeltaan tulleet ehdotukset tietokannassa 30.5. mennessä, minkä jälkeen alueiden parhaiksi arvioidut hankkeet osallistuvat valtakunnalliseen kilpailuun.

Lisätietoja:
– Maaseutu.fi-sivustolta osoitteesta: www.maaseutu.fi/parhaatkaytannot2014
– maaseutuverkostoyksikkö: verkostotiedottaja Kirsi Hakoniemi p. 040 550 5085, kirsi.hakoniemi@maaseutu.fi  ja verkostovalmentaja Teemu Hauhia p. 040 545 4016, teemu.hauhia@maaseutu.fi