Paikallista hoiva-alan yrittäjäverkostoa vahvistetaan ja viljaerien laadunhallintaa parannetaan

Joutsenten reitti ry:n hallitus käsitteli tiistaina 5.6. Punkalaitumella kahdeksan uutta kehittämishankehakemusta, joista kuuden rahoitusta päätettiin puoltaa. Yksi hakemus jätettiin pöydälle lisäselvityksiä varten ja yksi siirrettiin Pirkanmaan ELY-keskuksen käsittelyyn.

Sastamalan Seudun Yrityspalvelu Oy:n Hyvelä-hankkeessa laajennetaan ja vahvistetaan Sastamalan, Huittisten, Hämeenkyrön ja Punkalaitumen hoiva-alan yritysten verkostoa. Tukiverkoston avulla kuntiin on kahdessa vuodessa syntynyt 64 uutta palveluyritystä ja sata uutta työpaikkaa. Jatkohankkeen tavoitteena on mm. palvelusetelin tunnettuuden lisääminen ja siihen liittyvän toimintamallin kehittäminen yhdessä kuntien sosiaali- ja terveyssektorin kanssa. Hankkeen kohderyhmänä ovat hoiva-alan yrittäjyyttä suunnittelevat henkilöt, alan toimivat yritykset, kolmannen sektorin toimijat ja julkinen sektori.
YHTEYSHENKILÖ: Mikko Nieminen, P. 040 589 0606

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT:n kehittämishankkeessa parannetaan Sastamalan ja Kiikoisten viljaerien laadunhallintaa ja jäljitettävyyttä tuottajahinnan lisäämiseksi. Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat Vammalan ja Kiikoisten tuottajayhdistykset. Hankkeen tavoitteena on lisätä maatalousyrittäjien reaaliaikaista viljan laadun hallintaa sekä mahdollisuuksia ohjata erilaatuiset viljaerät käyttötarkoituksen mukaan eri varastoihin ja käyttökohteisiin. Viljan vastaanotto-, kuivaus-, esipuhdistus- ja varastointiprosessissa testataan lähi-infrapunaspektroskopiaan (NIR/NIT) perustuvaa viljan laadun mittaustekniikkaa (kosteus, valkuainen, tärkkelys ja hehtolitrapaino). Lisäksi otetaan huomioon hometoksiinit, torjunta-ainejäämät ja raskasmetallit. Viljanohjausjärjestelmän kehitystyön ohessa hankkeessa pyritään monistamaan Kiikoisissa jo mallin mukaisesti toimivan viljelijärenkaan toimintaa Sastamalaan. Kiikoisten osalta hanke tarvitsee vielä Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry:n puoltavan lausunnon.
YHTEYSHENKILÖ: Veli Hietaniemi, P. 040 539 2266

Harri Kivimäki tmi:n laiteinvestointihankkeella laajennetaan hämeenkyröläisen tekstiilipesulan toimintaa uusiin toimitiloihin ja mahdollistetaan yksityisasiakkaiden palvelu (esim. mattojen pesu). Laajennusinvestoinnin tavoitteena on tuplata nykyinen liikevaihto ja nostaa työntekijämäärä kuudesta kymmeneen.
YHTEYSHENKILÖ: Harri Kivimäki, P. 045 134 9669

Sastamalalaisen kalaopas Mikko Ollilan Vaparetket laajentaa toimintaansa investoimalla toiseen kalastusveneeseen. Investointi mahdollistaa ryhmäkoon kasvattamisen nykyisestä neljästä yhdeksään kalastusmatkailijaan. Investoinnin tavoitteena on lisätä kalaopastoiminnan merkitystä Ollilan maatilan liitännäiselinkeinona.
YHTEYSHENKILÖ: Mikko Ollila, P. 0400 797 745

Ariwood Ari Knuutila tmi investoi Mouhijärvellä kourakuormaajaan, joka mahdollistaa nykyistä painavampien kuormien siirtelyn ja hirsiveistämön toiminnan laajentamisen nykyisten energiamääräysten mukaiseen asuinrakentamiseen.
YHTEYSHENKILÖ: Ari Knuutila, P. 0400 233 430

Sastamalassa toimivan Lvi- ja työpalvelut Lindroos tmi:n hankkeessa palkataan yhden miehen yrityksen ensimmäinen ulkopuolinen työntekijä. Lvi-alan yritys on erikoistunut kiinteiden polttoaineiden biolämpökeskusten (hakelämmitys) laitteistoasennuksiin ja kokonaisvaltaiseen rakennusurakointiin.
YHTEYSHENKILÖ: Ari-Pekka Lindroos, P. 050 527 7556

Nyt puollettujen hankkeiden yhteenlasketut kustannukset ovat 253 000 euroa, josta julkisen tuen osuus on 74 prosenttia. Kokouksessa käsiteltiin kuluvan ohjelmakauden 200. hakemus. Puollettujen hankkeiden kokonaismäärä nousi 149:ään. Ohjelmakauden 2007-13 kokonaisrahoituksesta on nyt sidottuna 97 prosenttia. Seuraavan kerran hankehakemuksia käsitellään 30.8., johon tulevien hakemusten jättämisen takaraja on 20.8.