On tammikuu ja seurantatietojen aika!


Yleishyödyllinen hanketoteuttaja – ilmoita seurantatiedot tammikuun loppuun mennessä. Yritystukiasiakkaat ilmoittavat seurantatietonsa loppumaksatuksen yhteydessä, eivätkä näin ole sidottu kalenterivuoteen. Seurantatiedot kertovat hankkeen onnistumisesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Niillä mitataan muun muassa rahoituksella aikaansaatujen työpaikkojen ja uusien yritysten määrää, rahoitettujen koulutusten ja infotilaisuuksien määrää ja sitä kuinka moni kansalainen on hyötynyt rahoitetuista hankkeista. Jokainen tuensaaja on sitoutunut rahoituspäätöksen saatuaan siihen, että toimittaa tiedot. Kaikkien hankkeiden yhteenlasketuilla tiedoilla on suuri merkitys koko maaseudun kehittämisrahoituksen tulosten mittaamisessa.

Yleishyödylliset

Toimi näin

  1. Tutustu ohjeeseen seurantatietojen toimittamisesta.
  2. Kirjaudu Hyrrään: https://hyrra.ruokavirasto.fi
  3. Valitse Hankkeet-välilehti.
  4. Valitse vasemmasta reunasta kohta Seurantatiedot.
  5. Lisää valikosta vuosi 2019.
  6. Merkitse luvulla viime vuoden tiedot. Jos olet merkinnyt toteuman jo aiemmille vuosille eikä se ole muuttunut, merkitse nolla.
  7. Tallenna tiedot ja lähetä käsiteltäväksi.

Jos hankkeesi on kestänyt alle vuoden ja olet jo toimittanut seurantatiedot loppumaksua hakiessasi, ei tietoja tarvitse enää toimittaa.

Videolla tarkempi ohjeistus.