Ohjelmakauden viimeiset hankepuollot maatalouden kehittämiselle ja kylien infralle

Joutsenten reitti ry:n hallitus käsitteli vuoden viidennessä kokouksessaan 7.10. kahdeksan hankehakemusta, joista kuusi sai rahoituspuollon.

Uuden Sastamalaan perustetun Carpe Grain ry:n kehittämishankkeessa selvitetään ja vertaillaan biopolttoaineisiin perustuvia viljankuivaustekniikoita. Hyödynsaajina ovat viljelijät, neuvonta ja viranomaiset. Hankkeen tavoitteena on biokontin mittaustiedon avulla löytää työkalut energiatehokkaaseen biopolttoaineen käyttöön.
YHTEYSHENKILÖ: Markku Välimäki, P. 040 577 8942

Satafood Kehittämisyhdistys ry:n Lujitekuitukasvit-hankkeessa etsitään sopivia viljelykasveja luonnonkuitukomposiittien raaka-aineeksi. Hankkeessa mitataan tiloilta haettujen olkimateriaalien kuitupitoisuuksia ja lujuuksia. Erityinen kiinnostus kohdistuu öljypellavaan, jonka viljelyalaa pyritään neuvonnalla lisäämään. Öljypellavan viljelytavoite teollisuudessa on 5000 ha, josta tänä kesänä toteutui vain 1000 ha. Onnistuessaan kasvi on yksi kannattavimmista peltoviljelykasveista.
YHTEYSHENKILÖ: Jari Lehmusvaara, P. 050 556 6519

Sastamalan Heinoossa sijaitsevan Kaisa Kiviniityn Kivitallien investointihankkeessa rakennetaan lämmitettävä maneesirakennus hevoskasvatuksen ja hevostalouden palvelutoiminnan käyttöön. Vastaavia maneeseja on eteläisessä Suomessa ennestään vain Kangasalla, Ypäjällä, Hämeenlinnassa ja Helsingin alueella. Investointi mahdollistaa kahden uuden työpaikan syntymisen.
YHTEYSHENKILÖ: Kaisa Kiviniitty, P. 040 703 2414

Kanteenmaan kyläyhdistys ry:n investointihankkeessa rakennettaan Punkalaitumen eteläpuolisiin kyliin Kanteenmaahan ja Palojoelle nopeat tiedonsiirtoyhteydet mahdollistava valokuituverkko. Hanke parantaa kylien elämänlaatua ja vetovoimaa uusien asukkaiden ja yritysten suhteen.
YHTEYSHENKILÖ: Hannu Kiuru, P. 050 313 1320

Vammalan Teatteri ry:n esiselvityshankkeessa selvitetään kesäteatterin rakentamisedellytykset Liekopuiston alueelle Vammalan rautatieaseman seudulle. Samalla selvitetään Liekopuiston kunnostuskustannukset sekä kootaan yksityisen ja julkisen sektorin toimijoista yhteistyöverkostoa alueen kehittämiseksi. Liekoveden pohjoisrannalla ei ole ennestään juuri lainkaan vesielementtiä hyödyntävää virkistys- tai kulttuuripalvelua.
YHTEYSHENKILÖ: Harri Uusitalo, P. 0400 687 448

Kylähyvinvoinnin Kehittämisyhdistys Vesajärven Ollit ry selvittää hankkeessaan kansainvälisen Pyhän Olavin Vaellusreitin Pirkanmaan osiota. Pohjoismaiden ja Venäjän yhteishankkeen tavoitteena on selvittää mahdollisuudet luoda Trondheimista Novgorodiin ulottuva Pyhän Olavin reitti. Hankkeessa laaditaan yksityiskohtainen reittisuunnitelma sekä teeman sopivia, vuosittain toistuvia tapahtumia ketjuttava toimintasuunnitelma.
YHTEYSHENKILÖ: Olli Osara, P. 044 577 6657

Nyt puollettujen hankkeiden yhteenlasketut kustannukset ovat 585 000 euroa, josta julkisen tuen osuus on kolmannes. Joutsenten reitin hankkeiden kokonaismäärä ohjelmakaudella 2007-13 nousi 183:een. Seuraavan kerran hankehaku avautuu vuoden 2014 lopulla, jolloin aletaan toteuttaa ohjelmakauden 2014-20 Luova Laakso -kehittämisstrategiaa.